Samejeoverenskomst ejura.dk

Samejeoverenskomst – dette skal den indeholde

Samejeoverenskomst. Hvad er det? Er det også det, der kaldes for en samejekontrakt eller en samejeaftale? Og hvad skal man være opmærksom på vedrørende fast ejendom såsom ejerbolig, andelsbolig eller sommerpris? Hvad skal sådan en aftale generelt indeholde? Og hvad koster det at få hjælp til at lave sådan en?

Det og meget mere kan du læse om i denne artikel.

Har du brug for hjælp til at udarbejde en samejeoverenskomst? Få et uforpligtende tilbud fra en advokat her på, hvad det vil koste her.

Læs hele artiklen herunder.

Hvad er en samejeoverenskomst?

En samejeoverenskomst er en aftale mellem to eller flere personer. Aftalen vedrører, at I ejer noget sammen. I ejer noget i sameje – deraf noget samejeoverenskomst.

Sådan en aftale kaldes også for samejeaftale eller samejekontrakt. Det er synonymer og henviser til samme type aftale.

Aftalen vil normalt vedrøre en bolig.

Sådan en aftale er særligt vigtig, hvis I er ugifte samlevende. Det vil sige, at I ikke er gift, men er kærester og ejer en bolig sammen (kaldes også for papirløst samliv eller papirløst ægteskab).

Hvis I ikke laver en aftale om boligen, kan det have store konsekvenser senere. Desværre vælger mange ikke at få lavet en samejekontrakt, hvilket i sidste ende kan koste dem dyrt – fx fordi de er nødt til at sælge boligen på frivillig auktion, da de ikke kan blive enige om, hvad der skal ske med boligen.

Frivillig auktion koster mange penge – både i afgift, men også fordi boligen typisk vil blive solgt for et langt lavere beløb, end hvis I kunne blive enige om, hvad der skulle ske med boligen.

Indholdet af samejeoverenskomsten varierer alt efter jeres konkrete situation. Samejekontrakten kan også laves, hvis I for eksempel er to eller flere venner, der ejer noget i fællesskab. Aftalen bør tage stilling til lige præcis jeres behov. Nogle skal have lavet en låneaftale i samejekontrakten, nogle skal have særlige aftaler om hæftelsen, nogle skal have lavet forkøbsret osv.

Dette kan du få hjælp til af en advokat eller jurist. Få tilbud på udarbejdelse af samejekontrakt her.

Undgå tvister og uklarheder med en samejeoverenskomst
Er I to, der ikke er gift, som ejer noget i fællesskab? Så er det en god idé at få lavet en aftale, der bestemmer, hvordan ejerskabet osv. skal foregå. Det kan for eksempel være, hvis I er et kærestepar, der ejer en bolig sammen.

 

Hvorfor er det vigtigt at få lave en samejeoverenskomst?

Her på eJura.dk er der mange ugifte samlevende, der henvender sig til os. Desværre henvender mange sig først, når de er gået fra hinanden.

En normal problemstilling er, at et kærestepar har ejet en bolig sammen. Men den ene af jer har betalt mere til boligen end den anden.

Det kan for eksempel være:

 • Den ene af jer har betalt mere i indskud (udbetalingen)
 • Den ene af jer betaler mere til de faste udgifter (boliglån, boligafgift hvis det er andelsbolig osv.)
 • Den ene af jer betaler (mere) for renovering eller andre forbedringer af boligen

Hvis I (7-9-13) skulle gå fra hinanden, vil I skulle dele det hele ligeligt. Der er kun ganske snævre muligheder for at få kompensation som ugifte samlevende. Ofte vil domstolene vurderer, at den, der har betalt mere end den anden, blot har betalt det som udgift til almindelig husholdning.

Det betyder, at ejer I en bolig sammen, vil I skulle dele den 50/50, hvis I går fra hinanden uden mulighed for at få mere end den anden. Dette kan du også læse om i vores artikel om ugifte samlevende bodeling. Med en samejeoverenskomst kan I bestemme dette. Ofte kan de fleste kærestepar godt se idéen i det, hvis fx den ene betaler indskuddet – så skal han/hun også have sin del igen, hvis I skulle gå fra hinanden.

Det er vigtigt, at I tager denne snak, mens I er på talefod. Desværre er der mange, der ikke får det gjort.

En samejeoverenskomst kan (og bør som regel) også tage højde for mange andre forhold. Det kan fx også bare være betaling af udgifter. Over for bank og realkreditinstitut vil I hæfte “solidarisk”, som det hedder. Det betyder, at banken kan kræve, at 100% skal betales af den ene af jer – også selvom I begge står på lånet.

I samejeoverenskomsten kan I aftale, at I hæfter pro rata. Det betyder, at I hæfter ligeligt 50/50. Så hvis den ene ikke betaler sin del, kan den anden kræve 50% af udgifterne skal betales.

Eksempel på hvorfor samejeaftaler kan være relevante

Eksempel: Danny og Mette er kærester. De beslutter sig for at købe en andelsbolig sammen. Mette har dog ingen opsparing. Det er kun Danny. Derfor betaler Danny udgifter til tinglysning, udbetaling til banken osv. Derudover er Danny nødt til at betale ca. 80% af udgifterne til boligafgift og lån, fordi Mette er studerende.

Nogle år efter holder forholdet desværre ikke. Danny og Mette går fra hinanden.

Boligen bliver delt 50/50. Danny bliver sur over dette, fordi han jo har betalt udbetaling mv. samt 80% af udgifterne, mens de har boet der. Danny skulle dog have lavet en samejeoverenskomst, da de købte boligen sammen, hvis han ønskeden anden anden fordeling end 50/50.

Havde Danny og Mette i dette eksempel taget snakken, da de købte boligen, havde Mette nok godt kunne forstå det. Når han betaler mere, skal han selvfølgelig også ende med mere. Uanset om det er fordi, at de går fra hinanden, eller de bare sælger for at flytte i noget nyt.

Men når kærestepar går fra hinanden skilles de oftest fra hinanden i en “dårlig stemning”, og derfor kan de måske ikke blive enige om at skulle dele på anden vis end 50/50.

Du kan læse mere om, hvad en samejeoverenskomst bl.a. burde indeholde herunder.

Samejeoverenskomst indhold

Hvad skal en samejekontrakt indeholde?

Aftalen bør tage højde for jeres konkrete situation. Dette kan I bedst finde ud af ved at tage en snak med en advokat eller jurist, så I kan få rådgivning om dette.

Men generelt bør samejekontrakter bl.a. indeholde svar på følgende spørgsmål:

 • Hvad skal der ske, hvis I går fra hinanden?
 • Hvem skal betale hvor meget til fast udgifter osv.?
 • Skal der laves et rente- og afdragsfrit lån i samejeoverenskomsten, hvis I ikke har betalt lige meget ved køb af boligen?
 • Skal låneoptagelse og udlejning kræve enighed (som oftest en god idé)?
 • Skal pantsætning og kaution kræve enighed (som oftest en god idé)?
 • Skal I aftale, at I hæfter pro rata (forholdsmæssigt i forhold til jeres ejerforhold) frem for solidarisk (oftest en god idé)?
 • Hvornår en af jer kan træde ud og opsige samejeoverenskomsten?
 • Skal den ene af jer have forkøbsret ved dødsfald?
 • Hvad skal der ske, hvis en af jer ikke overholder aftalen?
 • Hvad skal der ske, hvis I senere indgår ægteskab?

Få en advokat til at hjælpe med udarbejdelse af kontrakten. Du kan få et uforpligtende tilbud på, hvad det vil koste her.

(Artiklen fortsætter under billedet…)

Samejekontrakten bør indeholde regulering af ejerforholdet, evt. låneaftale, gældsforhold og meget mere. Det afhænger af jeres konkrete situation.

Aftaler som ugifte samlevende om fast ejendom

Samejeoverenskomster oprettes oftest i forbindelse med at et kærestepar eller to eller flere venner eller familiemedlemmer køber fast ejendom.

Det er relevant for jer at få styr på ved køb af:

 • ejerbolig
 • andelsbolig
 • sommerhus

Der er ikke noget krav om, at aftalen skal tinglyses. I kan vælge at få den tinglyst på ejendommens blad i tingbogen. Dermed kan omverden også se, at der er tinglyst en sådan aftale i tingbogen.

Juridisk vil den dog være lige så gyldig, som hvis I ikke vælger at tinglyse aftalen. Aftalen vil være gyldig, når I begge har underskrevet den – og så længe aftalelovens ugyldighedsregler ikke er tilstede.

 

1498884166_Arrow_Download

FÅ UFORPLIGTENDE TILBUD PÅ SAMEJEOVERENSKOMST HER

 

Er I ugifte samlevende? Så husk også testamentet

Hvis I er ugifte samlevende og ejer noget sammen, så er det også vigtigt at overveje, om I skal have lavet testamente.

Ugifte samlevende arver ikke efter hinanden. Det betyder, at hvis I ejer en bolig sammen, vil det kunne betyde, at den af jer der lever længst, kan risikere at skulle sælge boligen.

Det kan derfor være en god idé at overveje at få lavet et testamente for ugifte samlevende. Der findes 2 typer testamenter for ugifte samlvende:

 1. Udvidet samlevertestamente
 2. Gensidigt samlevertestamente

Hvorfor oprette udvidet samlevertestamente?

Hvis I opretter et udvidet samlevertestamente kan I bl.a. bestemme:

 • 100% arv til hinanden, hvis I ikke har barn/børn eller
 • 7/8 arv til hinanden, hvis I har barn/børn
 • Ret til at udtage genstande forlods (udtage genstande som en del af arven før eventuelle andre arvinger)
 • Ret til suppleringsarv (sikre, at du ikke skal betale arv til tvangsarvinger, hvis jeres formue er under et vis beløb)
 • Ret til henstand med arvens betaling til livsarvinger
 • Arveafgift på 15% frem for de normale ca. 36%

Betingelser før I kan oprette udvidet samlevertestamente

Dog gælder der nogle krav, før I kan oprette et udvidet samlevertestamente. Betingelserne for at kunne oprette sådan et testamente er følgende:

 1. I skal have mulighed for at kunne gifte jer med hinanden (den ene af jer må for eksempel ikke sidde i uskiftet bo)
 2. Testamentet skal være gensidigt (I skal lave testamentet sammen)
 3. Hvis en af jer afgår ved døden, skal I stadig være samlevende
 4. Og I skal enten have:
  • barn/børn/barn på vej eller
  • været samlevende de seneste 2 år (samme folkeregisteradresse)

Hvis I ikke opfylder disse betingelser skal I i stedet oprette et gensidigt samlevertestamente.

Har du brug for at snakke med en advokat om at lave et testamente for samlevende? Få uforpligtende tilbud på, hvad det vil koste at få hjælp her.

Samlevende (kærestepar) arver ikke efter hinanden
I arver ikke efter hinanden som ugifte samlevende. Heller ikke selvom I har boet sammen 2 år, eller 5 år eller 20 år for den sags skyld. I arver KUN efter hinanden, hvis I opretter testamente, eller hvis I gifter jer. Hvis I ejer en bolig sammen vil det kunne betyde, at længstlevende er nødt til at sælge boligen og ikke vil kunne blive boende.

 Samejeoverenskomst for indskud til lejebolig

Er I flere venner, der ønsker at flytte sammen i en lejebolig?

Så kan det være relevant at lave en samejekontrakt for indskuddet – det vil sige det beløb, som I betaler til depositum og forudbetalt husleje.

Det kan fx være, hvis I aftaler, at en af jer betaler mere til indskuddet end de øvrige. Når I fraflytter vil det resterende  osv. blive tilbagebetalt til alle dem, der står på kontrakten ligeligt.

Eksempel: 3 venner vælger at flytte sammen i en lejebolig. Det er dog kun den ene af dem, der har penge nok til at betale indskuddet.

Når de 3 venner fraflytter bliver det resterende indskud tilbagebetalt i 3 lige store dele. Også selvom det kun er den ene af vennerne, der har betalt indskuddet, da de flyttede ind.

I ovenstående eksempel vil det være relevant at lave en aftale, der bestemmer, at når de fraflytter skal den, der har betalt indskuddet, selvfølgelig også have det resterende indskud tilbagebetalt.

(Artiklen fortsætter under billedet…)

Samaejeoverenskomst indskud
Er I tre venner står på lejekontrakten i en lejebolig, men betaler I ikke indskuddet ligeligt? Så kan det være vigtigt at få lavet en samejeovernskomst.

Pris for udarbejdelse af samejeaftale

Hvad koster det så at få lavet en samejeoverenskomst?

Det afhænger af, hvordan du får aftalen lavet. Der er i bund og grund 2 muligheder:

 1. Lave den med hjælpe fra en skabelon eller lignende
 2. Få den lavet af en jurist eller advokat, hvor I samtidig også får personlig rådgivning

Hvis du vælger at få den lavet via en skabelon online, skal du være opmærksom på, om du forstår konsekvenserne af det, der står i aftalen. Hvis du ikke er 100% sikker på, hvad I har behov for, bør du ofre de ekstra penge til en advokat. Omvendt er løsningen med en skabelon billigere end hjælp fra advokat.

Hvis du vælger at få hjælp fra en advokat eller jurist, kan du dog være 100% sikker på, at den bliver lavet, så den tager højde for alle jeres forhold. Derudover kan I få rådgivning om, hvad aftalen betyder for jer, og hvad I ellers bør være opmærksom på.

Prisen er normalt:

 • Skabelon eller lignende (gør-det-selv): 300-500 kr.
 • Advokat inkl. personlig rådgivning og svar på spørgsmål: 1.500-5.000 kr.

Vil du have et mere fast og konkret tilbud? Få tilbud på, hvad det vil koste her.

Få uforpligtende tilbud på hjælp til samejeoverenskomst

Vil du have hjælp fra en advokat til oprette samejeoverenskomst?

Det er en god idé at få hjælp fra en advokat til at lave en samejeoverenskomst. Med en advokat kan I få svar på jeres eventuelle spørgsmål, og der bliver taget højde for jeres konkrete situation.

Har du brug for en advokat til at hjælpe, så kan vi på eJura.dk hjælpe dig med at finde den rette advokat med speciale i samejeoverenskomster, som derefter kan give dig et uforpligtende tilbud på, hvad det vil koste at hjælpe dig.

Udfyld formularen herunder. Derefter kontakter vi dig for at snakke om dine behov. Når det er gjort, kontakter vi vores netværk af advokater og finder den bedste advokat til dine behov. Advokaten kontakter dig derefter direkte og oplyser om pris og indhold af tilbuddet.

Det er naturligvis 100% uforpligtende, og du vælger selv, om du vil benytte dig af tilbuddet eller ej fra advokaten.

Udfyld herunder:

Få et uforpligtende tilbud på hjælp fra en jurist/advokat - lad eJura.dk hjælpe med at finde den rette. Det er 100% uforpligtende.
1Beskriv din sag
2Kontaktoplysninger

 

 

 

Samejeoverenskomst ejura.dk