Bodelingsoverenskomst

Pris: 395 kr.

Skal du skilles eller separeres?

Så skal I lave det, man kalder for en 'bodeling'. Det betyder, at I skal skrive ned, hvem der skal have hvad. Hvem skal have huset, hvem skal have bilen osv.

Dette kan I skrive ned i bodelingsoverenskomst. En bodelingsoverenskomst kan dog blive erklæret ugyldig og kan medføre i retssager samt at eventuelle banker og realkreditinstitutter ikke godkender bodelingsoverenskomsten. Dette kan du undgå med denne skabelon til bodelingsoverenskomst.

Køb skabelonen her og få klaret bodelingen og skilsmissen:

 

KØB BODELINGSOVERENSKOMST HER

 


Udvidet samlevertestamente

Pris: 299 kr.

Testamentet er til jer, der ønsker at begunstige hinanden som ugifte samlevende bedst muligt. Kun med et samlevertestamente vil samlevende (kærestepar) arve efter hinanden ved dødsfald. Hvis I har børn, kan I beslutte at længstlevende kæreste skal arve op til 7/8 af arven. Hvis I ikke har børn, kan I beslutte, at længstlevende kæreste skal arve op til 100% af arven.

For at kunne bruge dette testamente, skal I enten have barn/børn (eller barn/børn på vej) eller have været samme folkeregisteradresse seneste 2 år. Hvis I ikke opfylder disse krav, skal I i stedet bruge vores gensidigt samlevertestamente skabelon.

Få styr på arven som samlevende og køb denne udvidet samlevertestamente skabelon:

 

KØB UDVIDET SAMLEVERTESTAMENTE HER

 


Gensidigt samlevertestamente

Pris: 299 kr.

Som samlevende (kærester, der ikke er gift) arver i ikke efter hinanden, medmindre I laver testamente.

Med denne skabelon, kan I begunstige hinanden. Hvis den ene af jer skule dø, kan I bestemme, at længstlevende skal arve enten 100% (hvis der ikke er barn/børn) eller op til 3/4, hvis afdøde havde barn/børn.

Skabelonen er til jer, der enten ikke har haft samme folkeregisteradresse de seneste 2 år eller ikke har fælles barn/børn. Hvis I har haft samme folkeregisteradresse de seneste 2 år eller har fælles barn/børn, bør I i stedet oprette et udvidet samlevertestamente.

Testamentet kommer med en guide til udfyldelse og til at bestille tid ved notaren.

Køb gensidigt samlevertestamente her:

 

KØB GENSIDIGT SAMLEVERTESTAMENTE HER

 


Samværsaftale og bidragsaftaler-pakke

Pris: 119 kr.

Få skabelon til samværsaftale, aftale om konfirmationsbidrag, skabelon til uddannelsesbidrag INKL. vores populære e-bog "Samvær, forælderrettigheder og bidrag PRO" på 68 sider.

E-bogen indeholder informationer om regler for samvær med barn/børn, hvilke rettigheder bopælsforælder kontra samværsforælder har samt hvilke bidrag en forælder kan forlange.

Derudover får du en juridisk gyldig skabelon til samværsaftale, konfirmationsbidragsaftale og uddannelsesbidragsaftale.

Køb e-bogen inkl. skabeloner her:

 

KØB E-BOG INKL. SKABELONER HER

 


Børnebidrag og udgifter inkl. børnebidragsaftale skabelon

Pris: 99 kr.

Er du i tvivl om, hvem skal betale hvad? Hvad hvis der betales børnebidrag? Hvad skal bopælsforælderen betale? Og hvad skal samværsforælderen betale? Så er e-bogen "Børnebidrag og udgifter" en løsning for dig.

E-bogen indeholder informationer om, hvem der skal betale hvad, hvis der betales børnebidrag. Derudover kan du også bl.a læse om, hvornår man kan søge om børnebidrag, hvor meget man kan få i børnebidrag samt få en guide til, hvordan I selv laver en børnebidragsaftale.

Derudover får du en juridisk gyldig skabelon til børnebidrag, som I selv kan udfylde.

Køb e-bogen inkl. skabeloner her:

 

KØB E-BOG INKL. SKABELONER HER

 


Aftale om delt bopæl

Aftale om delt bopæl skabelon

Pris: 399 kr. for skabelon/949 kr. inkl. rådgivning

Vil du have aftalt delt bopæl?

Siden 1. april 2019 har det været muligt at aftale delt bopæl efter den nye forældreansvarslov. Det betyder, at begge forældre vil være bopælsforældre.

Det er dog et krav, at aftalen bliver lavet juridisk gyldigt, da den ellers kan blive erklæret ugyldig og ikke være gældende. Med denne skabelon kan bedre sikre dig, at aftalen ikke bliver erklæret ugyldig.

Skabelonen består af 11 paragraffer og indeholder bl.a. en klausul om geografisk betingelse. Skabelonen klar til udfyldelse. Du skal blot ændre det med gult.

Køb delt bopæl skabelon:

 

KØB AFTALE OM DELT BOPÆL SKABELON HER

 


Privatudlejer-pakke

Pris: 299 kr. inkl. moms (LIGHT-pakke), 549 kr. inkl. moms (PRO-pakke)

Er du udlejer? Eller ønsker du at fremleje? Og vil du gerne have styr på de relevante regler og juraen i lejeloven? Så skal du købe vores privatudlejer pakke. Pakken kommer i en LIGHT-pakke eller PRO-pakke. 

LIGHT-pakken indeholder e-bogen "Privatudlejning håndbog", som guider dig igennem de relevante regler. Derudover får du guiden "5 tips til tidsbegrænsede lejekontrakter".

PRO-pakken indeholder e-bogen og guiden, men også mange relevante skabeloner og eksempler, bl.a.:

 • Skabeloner og eksempler på udfyldt fraflytningsrapport, istandsættelseskrav og flytteopgørelse samt 
 • Udsættelse af lejer pakke (skabelon til påkravsskrivelse, ophævelsesmeddelsle og fogedbegæring til brug ved manglende betaling af husleje mv., værdi: 349 kr.)
 • 15 min. rådgivning pr. mail med jurist (værdi: 349 kr.)

Læs mere om privatudlejer pakken her:

 

LÆS OM PRIVATUDLEJER PAKKEN

 


Udsættelse af lejer-pakke

Pris: 349 kr.

Betaler lejeren ikke huslejen som aftalt? Så kan du som udlejer 'udsætte lejeren'. Det betyder, at du i sidste ende kan smide lejeren ud. Før du kan det, skal du dog overholde nogle regler i lejeloven. Med denne pakke får du de skabeloner, som du skal bruge i den forbindelse.

Du får følgende juridisk gyldige skabeloner:

 • Påkravsskrivelse, som overholder bl.a. lejelovens § 93, stk. 2
 • Ophævelsesmeddelelse, som overholder bl.a. lejelovens § §  93, stk. 2 og 94
 • Fogedrekvisition (fogedbegæring), hvis du skal have fogedrettens hjælp

Køb udsættelse af lejer-pakke her:

 

KØB UDSÆTTELSE AF LEJER PAKKE HER

 


Opsigelse af lejer skabelon

Opsigelse af lejer skabelon

Pris: 299 kr.

Er du udlejer og ønsker at slippe af med lejeren?

Så skal du sende en juridisk gyldig opsigelse, som overholder reglerne i lejeloven. Ellers vil du risikere, at opsigelsen ikke være være gyldig. Du vil dermed kunne få en boligretssag på nakken og ende med ikke at kunne smide lejeren ud.

Denne opsigelse af lavet klar til udfyldelse. Du skal blot ændre det med gult. Derefter skal skabelonen sendes pr. anbefalet brev til lejeren. Skabelonen tager også stilling til nøgleoverdragelse, standen ved fraflytning og husleje under opsigelsesperioden.

Køb opsigelse af lejer skabelon:

 

KØB OPSIGELSE AF LEJER SKABELON HER

 


Familielån skabelon

Låneaftale (gældsbrev/familielån) skabelon

Pris: 299 kr.

Vil du sørge for en juridisk korrekt låneaftale?

Denne skabelon kan bruges som gældsbrev til for eksempel familielån. Skabelonen kan også anvendes mellem to familiemedlemmer, der ønsker at give en gave og undgå gaveafgift.

Skabelonen er lavet som et rente- og afdragsfrit anfordringslån. Det vil sige, at skabelonen ligger op til, at der ikke skal være renter, og at lånet ikke skal tilbagebetales, før I ønsker det. Dette kan I dog selv ændre, hvis I vil aftale andet.

Køb skabelonen her:

 

KØB LÅNEAFTALE SKABELON HER

 


Forhåndssamtykke til uskiftet bo

Forhåndssamtykke til uskiftet bo skabelon

Pris: 299 kr.

Vil I have styr på, at den af jer der lever længst kan sidde i uskiftet bo?

Hvis én af jer har et eller flere børn uden for ægteskab, kan det være nødvendigt, at barnet/børnene giver et forhåndssamtykke til uskiftet bo. Hvis dette ikke er på plads inden en af jer afgår ved døden, kan I risikere, at den længstlevende må gå fra hus og hjem, fordi arven skal fordeles.

Denne skabelon tager højde for dette. I skal blot ændre det med gult og få særbarnet/særbørnene til at underskrive. Samtykket skal ikke underskrives eller medbringes hos notaren. I kan blot gøre det hjemmefra.

Køb skabelonen her:

 

KØB FORHÅNDSSAMTYKKE TIL USKIFTET BO SKABELON HER

 


Arveforskudskontrakt skabelon

Arveforskudskontrakt skabelon

Pris: 299 kr.

Vil du/I give et arveforskud?

Arveforskud er et forskud på arven. Fordelen er, at du kan give det, mens du stadig er i levende live. Reelt er det en gave, men gaven modregnes i arven den dag du går bort. På den måde er det den mest retfærdige løsning for alle arvingerne, da du/I ikke 'for-fordeler' nogle.

Når du/I giver et arveforskud, er det dog vigtigt, at I laver en juridisk gyldig arveforskudskontrakt som dokumentation på arveforskuddet. Denne skabelon er juridisk gyldig, og I skal blot ændre det med gult. Der medfølger også en guide til, hvordan I udfylder arveforskudskontrakten.

Køb skabelonen her:

 

KØB ARVEFORSKUDSKONTRAKT SKABELON HER

 


Tilbagebetaling af depositum pakke til Huslejenævnet og udlejer

Manglende tilbagebetaling af depositum-pakke

Pris: 199 kr.

Har du stadig ikke fået dit depositum retur efter, at du er fraflyttet en tidligere lejebolig?

Medmindre udlejer har en saglig begrundelse, skal udlejer normalt tilbagebetale depositummet helt eller delvist inden for 1-3 måneder. Er der ikke lavet fraflytningsrapport skal udlejer tilbagebetale 100% af depositummet. Er du ikke enig i fraflytningsrapporten, skal du ligeledes sende sagen i Huslejenævnet.

Hvis udlejer uretmæssigt tilbageholder depositummet skal du først sende et påkrav til udlejer og derefter sende sagen i Huslejenævnet. I denne pakke får du en skabelon til påkravet til udlejeren samt skabelon til skrivelsen til Huslejenævnet, så du selv kan tage dig af hele sagen for blot 199 kr.

Køb skabelonen her:

 

KØB TILBAGEBETALING AF DEPOSITUM PAKKE HER

 


Klage over støj fra lejer skabelon

Pris: 199 kr.

Er du træt af larmende fester fra andre lejere? Eller er der bare generelt nogle lejere, som støjer på usædvanlige tidspunkter og/eller usædvanligt meget?

Så skal du klage over støjen fra lejeren/lejerne. Du skal klage direkte til udlejer. Hvis klagen ikke giver udtryk for sagens alvor over for udlejeren, risikerer du, at udlejer ikke gør mere ved det, selvom du klager. Med denne skabelon får du en klage, der henviser til de korrekte paragraffer i lejeloven og de korrekte domme, så der ikke er noget at være i tvivl om for udlejer.

Jo flere lejere der sender sådan en klage, jo større sandsynlighed er der for at få smidt den eller de larmende lejer(e) ud.

Du skal blot købe denne skabelon og ændre det med gult og derefter sende til udlejeren.

Køb hele skabelonen her:

 

KØB SKABELON TIL KLAGE OVER STØJ FRA LEJER HER

 


Tilbagekaldelse af testamente

Tilbagekaldelse af testamente-pakke

Pris: 399 kr.

Vil du tilbagekalde et tidligere oprettet testamente?

Med denne pakke får du alt, du har brug for. Uanset om det tidligere testamente har været et vidnetestamente eller notartestamente. Du får i alt 5 filer i pakken:

 • Guide til tilbagekaldelse af testamente (inkl. oftest stillede spørgsmål)
 • Notartestamente til brug ved ensidig tilbagekaldelse (hvis det kun er 1 person, der tilbagekalder et (fælles) testamente)
 • Notartestamente til brug ved gensidig tilbagekaldelse (hvis det er begge personer, der tilbagekalder et fælles testamente)
 • Meddelelse om tilbagekaldelse af fælles testamente (lovkrav ved ensidig tilbagekaldelse)
 • Påtegning ved vidnetestamente (til brug hvis du i stedet ønsker tilbagekalde et vidnetestamente)

Guiden forklarer dig, hvilke skabeloner du skal bruge, og hvordan du tilbagekalder et testamente.

Køb pakken her:

 

KØB TILBAGEKALDELSE AF TESTAMENTE PAKKE HER