Anpartsoverenskomst

Anpartsoverenskomst – hvad er det, og hvorfor skal du lave en

Overvejer du en anpartsoverenskomst, men er i tvivl om, hvad det er, hvad der skal stå i den, og hvad den koster?

I denne artikel kan du læse om anpartsoverenskomster, som også i dag kaldes for ejeraftaler. Læs her og bliv klogere om juraen, reglerne, og hvad aftalen bør indeholde.

Hvad er en anpartsoverenskomst?

Mange selskabsejere som fx iværksættere og selvstændige tænker: “Hvad er en anpartsoverenskomst” og overvejer, om det er noget, som de bør få lavet.

Og med god grund.

En anpartsoverenskomst er en aftale mellem anpartsejerne i et anpartsselskab. Det er vigtigt at få lavet en sådan aftale, hvis I er 2 eller flere ejere bag virksomheden.

En anpartsaftale bliver den dag i dag også kaldt for en ejeraftale.

Anpartsoverenskomsten/ejeraftalen kan bl.a. omhandle:

  • Hvad skal der ske, hvis en af anpartsejerne (ejerne af et del af et ApS) vil sælge sin andel af selskabet?
  • Hvad hvis ejerne af selskabet bliver uenige? Særligt relevant hvis I er 2 ejere, der ejer 50/50 – læs om det her
  • Hvordan skal ledelsen (fx bestyrelsen) udvælges?
  • Hvor meget skal hver ejer arbejde? Dette kaldes også for arbejds- og resultatforpligtelse, og det er vigtigt at aftale aktiv og loyal deltagelse
  • Immaterielle rettigheder – vær sikker på, at koder, apps, opfindelser/patent, tekster, billeder, hjemmeside osv. tilhører virksomheden
  • Salgsforbud samt konkurrence- og kundeklausuler for at hindre ejere af ApS’et i at smutte og starte en kopi

Der er mange forhold at tage stilling til, og derfor anbefales en advokat ofte. Faktisk bør I hver især i anpartsselskabet have en rådgiver, der kan hjælpe jer med at sikre jer bedst muligt.

Det, som oftest giver problemer, er hvis I ikke har aftalt, hvad der skal ske ved uenighed samt hvordan exit skal ske. Altså, hvordan en ejer kan sælge sin andel af selskabet. I skal fx være sikre på at aftale forkøbsret – der er dog flere varianter af forkøbsretten i en anpartsoverenskomst, så det kan være værd at læse mere om.

Det er desuden vigtigt, at alle ejerne i ApS’et underskriver anpartsoverenskomsten, da den ellers ikke vil være gyldig. Anpartsselskabet er heller ikke et offentligt dokument ligesom vedtægterne fx er det.

Anpartsoverenskomst hvis I er 2 eller flere iværksættere
Har I lavet en anpartsoverenskomst/ejeraftale? Hvis I er 2 eller flere bag en virksomhed, skal I have sådan en på plads.

Hvornår bør I lave en anpartsoverenskomst?

Hvornår skal man have en anpartsoverenskomst, tænker du måske?

I princippet: jo før, jo bedre, hvis I er 2 eller flere ejere af et selskab.

Alt for mange får ikke lavet en ejeraftale/anpartsoverenstkomst mellem ejerne i et ApS. Det betyder, at der hurtigere opstår konflikter, og når konflikterne opstår er de STORE.

Derfor bør I tage forskud og aftale, hvad der skal ske i en række situationer – både de gode og de dårlige situationer. I laver ikke anpartsoverenskomsten, fordi I regner med, at der bliver alle mulige problemer. Men hvis der gør, er det en god idé at have.

Det er lige som med en forsikring. Du tegner ikke en forsikring, fordi du regner med, at du havner i et trafikuheld i morgen, men det er godt at have, hvis nu det skulle ske.

Sådan er det også med anpartsoverenskomster.

1498884166_Arrow_Download

FÅ TILBUD PÅ UDFÆRDIGELSE AF ANPARTSOVERENSKOMST HER

Hvad skal der stå i en anpartsoverenskomst?

I anpartsoverenskomsten skal I som ejere af selskabet aftale, hvad der skal ske i forskellige situationer.

Det er vigtigt, at I hver især tænker over jeres behov i aftalen. Hvad vil DU gerne have, at der skal ske i de forskellige situationer?

En af de vigtigste ting af aftale er, hvad der skal ske, hvis der er en af ejerne, der gerne vil sælge sin andel. Det er vigtigt, at I får aftalt forkøbsret. Det er vigtigt for jer, der ikke sælger, at I har aftalt, at I først skal tilbydes andelene.

Ellers risikerer I, at I får nogle kapitalejere, som I slet ikke kender, og som måske vil have selskabet i en helt anden retning, og som måske pludselig kan få indflydelse, og som måske ikke vil arbejde, men stadig nyde godt af jeres andres arbejde.

Men til hvilken pris skal anparterne købes for? I kan aftale fx auktionsmuligheder – det vigtigste er, at I har aftalt det.

Hvis I er 2 ejere, der ejer 50% hver, er det også vigtigt, at I aftaler, hvad der skal ske i situationer, hvor I er uenige. Det er også det, man kalder for ‘deadlocksituationer‘.

Derudover bør overveje sikring af immaterielle rettigheder (firmanavn, logo, hjemmeside, opfindelser og evt. patent, tekster, billeder, hjemmeside, designs osv.).

Ligeledes husk at overvej salgsforbud samt konkurrence- og kundeklausuler, så I undgår at nogle af ejerne af selskabet sælger sin andel og starter en kopi af virksomheden og tager kunderne med over i deres nye selskab.

Anpartsoverenskomst ved uenige ejere
Undgå at selskabet bliver ‘handlingslammet’ og får håndjern på, så du ikke kan gøre noget. Du kan løse det ved at lave en anpartsoverenskomst/ejeraftale, som også bør indeholde andre emner.

Er der forskel på anpartsoverenskomsten og en ejeraftale?

En anpartsoverenskomst og en ejeraftale er det samme.

I dag bruges ordet ‘ejeraftale’ også i selskabsloven. Derfor er det også det ord, som man ser brugt oftest.

En anpartsoverenskomst er ligesom en ejeraftale en aftale mellem ejerne af selskabet, som I bør have, hvis I er 2 eller flere, der stifter selskab.

Anpartsoverenskomsten fortæller dog, at der er tale om en aftale mellem ejere i et anpartsselskab. En sådan aftale i et iværksætterselskab, vil man kun kalde for en ejeraftale.

Anpartsoverenskomst pris

Hvad koster en anpartsoverenskomst, tænker du måske?

Prisen er faktisk ikke så høj, som mange frygter. Det skyldes øget konkurrence blandt advokater og mere gennemsigtighed med deres priser.

Derfor er flere advokater, advokatkontorer, jurister og lignende begyndt at lave ret billige anpartsoverenskomster, som stadig er juridisk gyldige og korrekte.

En anpartsoverenskomst koster derfor ca. 700-3.000 kr. i dag, hvis du ser dig ordentligt om.

Hvis I har nogle særligt komplekse forhold i selskabet, som I skal have aftalt i anpartsoverenskomsten/ejeraftalen, kan det dog godt være at prisen er lidt højere – samt hvis I i øvrigt skal have yderligere rådgivning, har mange spørgsmål osv.

Pengene er dog givet godt ud og en god investering. Alle bør have en ejeraftale/anpartsoverenskomst, hvis de er 2 eller flere ejere af et selskab. Til oplysning vil en investor heller aldrig investere i dit start-up, hvis du ikke har en ejeraftale/anpartsoverenskomst.

Få tilbud på anpartsoverenskomst

Vil du gerne have hjælp til en anpartsoverenskomst?

Du kan få et godt tilbud på anpartsoverenskomster med hjælp fra advokat eller jurist her:

1498884166_Arrow_Download

FÅ HJÆLP FRA JURIST ELLER ADVOKAT TIL ANPARTSOVERENSKOMST HER

Anpartsoverenskomst