ApS firma eJura.dk

ApS firma – hvad er det, og hvordan opretter du det?

ApS firma. Hvad betyder det? Hvad er et anpartsselskab overhoved? Hvad kræves der er indskud (selskabskapital)? Hvordan er reglerne for hæftelse i ApS firmaer? Hvilke fordele og ulemper er der? Og hvad koster det at oprette inkl. vedtægter og lignende?

Det og meget mere kan du læse om i denne artikel.

Vil du have hjælp til at oprette et ApS? Få uforpligtende tilbud på, hvad det vil koste her.

Du kan læse hele artiklen herunder.

Hvad er ApS firma?

Et ApS firma kaldes også for et “anpartsselskab“. ApS er nemlig en forkortelse af anpartsselskab.

Anpartsselskaber er en af de mest populære selskabsformer, da du får begrænset hæftelse, men kan “nøjes” med en startkapital på 40.000 kr. (tidligere 50.000 kr., men er efterfølgende blevet sat ned).

Den begrænsede hæftelse betyder, at du som stifter eller ejer kun yderst sjældent vil hæfte med dit eget hjem, formue på din egen konto osv. Kommer du til at skylde penge væk, vil dit firmas økonomi derfor ikke blive blandet sammen med din privatøkonomi.

Dog kan du godt alligevel risikere at hæfte personligt. For eksempel hvis du indgår en aftale om personlig kaution. Det vil banken for eksempel normalt kræve, hvis du skal låne penge af dem.

Det, der kort fortalt er kendetegnende for ApS firmaer, er følgende:

 • Du skal have 40.000 kr. eller værdier for 40.000 kr.
 • Du hæfter som udgangspunkt begrænset – du kan sove trygt om natten
 • Der skal ved oprettelse laves en række juridiske papirer og vil ofte kræve involvering af advokat og/eller revisor
 • Kan virke mere troværdigt over for leverandører og samarbejdspartnere end fx enkeltmandsvirksomhed eller interessentskab
 • Du skal betale selskabsskat af overskuddet (og ikke personlig indkomstskat af overskuddet hvert år, som du skal ved enkeltmandsvirksomhed og interessentskab)
 • Stiftelse af ApS er mere bøvlet, men kan godt betale sig i længden

Du kan læse mere uddybende om reglerne herunder.

Hvis du vil stifte et ApS firma
Ønsker du at stifte et anpartsselskab kræver det bl.a., at du har 40.000 kr. i startkapital eller værdier for 40.000 kr. Anpartsselskaber har dog den fordel, at du kun som udgangspunkt hæfter “begrænset”. Du hæfter derfor ikke med dit private hjem, din private bil osv.

Hvorfor vælge et anpartsselskab?

Den helt store fordel ved anpartsselskab er hæftelsen.

Hæftelse er et juridisk begreb for, hvad dem du risikerer at skylde penge til kan tage. Kan de tage din private bil, dine møbler eller lignende privat formue, hvis du ikke betaler? Eller kan de kun tage det, der er i virksomheden (inventar, penge på virksomhedskontoen osv.)?

Begrænset hæftelse betyder, at dem du risikerer at skylde penge som udgangspunkt kun kan komme efter dit firma og de værdier der er i dit firma.

Med anpartsselskabet og den begrænsede hæftelse behøves du altså ikke være nervøs for, at jeres hus skal sælges på tvangsauktion, hvis du ikke kan betale.

Ofte er der nogle, der siger, at de ikke kommer til at skylde nogle penge væk, og derfor er anpartsselskabet som selskabsform ikke relevant for dem.

Du skal dog huske på, at du kan risikere at skylde penge væk på flere måder. For eksempel kan du skylde penge væk i form af:

 • Løn til ansatte
 • Ansattes arbejdsskader
 • Skader, som du forårsager (for eksempel skader på andre, mens du er på arbejde eller skader som dit produkt/tjenesteydelse forårsager. Dette kunne for eksempel også være forkert rådgivning, hvorefter du kan blive erstatningsansvarlig)
 • Regninger (husleje, gæld til leverandører osv.)

Stort set alle virksomheder kan risikere at skylde penge væk. Derfor vil anpartsselskaber være relevant for alle, uanset hvad der sælges osv.

Eksempel på hvorfor du skal vælge anpartsselskab

Lad os tage et eksempel på hvorfor du skal vælge anpartsselskab. Mange tænker, at det måske ikke er nødvendigt, fordi de da ikke kommer til at skylde nogle penge væk.

Alligevel kan du risikere, at hæftelsen bliver yderst relevant:

Eksempel: Jens starter sin egen virksomhed. Jens vil lave hjemmesider for andre. Jens har ikke brug for kontor og lignende. Jens tænker derfor ikke, at han kommer til at skylde nogle penge væk og stifter derfor “bare” en enkeltmandsvirksomhed.

En dag går en kundes hjemmeside ned på grund af en fejl lavet af Jens. Kunden er en virksomhed. Kunden mister flere hundrede tusinde kroner i omsætning på grund af Jens’ fejl. Kunden starter derfor en retssag om erstatning fra Jens. Jens taber retssagen.

Da Jens har oprettet en enkeltmandsvirksomhed hæfter han personligt og er nødt til at gå fra hus og hjem for at kunne betale erstatningen.

Havde Jens bare stiftet et ApS ville det værste, der kunne ske være, at firmaet ville gå konkurs – Jens ville stadig kunne sove roligt og trygt om natten på trods af konkursen.

Det skal desuden også nævnes, at du med en personlig virksomhed (enkeltmandsvirksomhed eller interessentskab) ikke vil kunne få en investor til at investere i virksomheden. Investorer vil nemlig aldrig kunne finde på at investere i en virksomhed, hvor de selv kan risikere at blive personligt ansvarlige.

Du kan læse mere om fordelene og ulemperne ved ApS herunder.

(Artiklen fortsætter under billedet…)

Begrænset hæftelse i ApS
En af de store fordele ved anpartsselskabet er, at du som udgangspunkt “kun” hæfter begrænset. Kommer du til at skylde penge væk, risikerer du ikke, at dem du skylder penge til tager dine private ejendele.

ApS fordele og ulemper

Der er både flere fordele og ulemper ved et anpartsselskab. Herunder kan du læse nogle af dem.

Fordele ved ApS:

 • Begrænset hæftelse
 • Mulighed for at få flere medejere som fx investorer (der aldrig vil investere i et interessentskab eller enkeltmandsvirksomhed)
 • Er for nogle udadtil mere troværdigt/professionelt
 • Kan være nogle skattemæssige fordele

Ulemper ved ApS:

 • Kan være mere bøvlet at oprette
 • Kræver, at du udbetaler løn til dig selv og har styr på dette
 • Lovpligtig forsikring (arbejdsskade forsikring)
 • Årsregnskab offentliggøres
 • Du kan ikke trække underskud fra i din personlige indkomst

Men hvordan opretter man så et ApS? Det kan du læse mere om herunder.

Begrænset hæftelse i ApS
En af de store fordele ved et ApS er, at du har begrænset hæftelsen til kun at vedrøre virksomheden. Du kan sove trygt om natten, da du ikke risikerer dit hjem, din private bil osv., medmindre du kautionerer personligt for eksempel for lån i banken.

Hvordan opretter jeg et ApS firma?

Oprettelse af et ApS firma kan ske online på Virk.dk.

Der gælder en række krav, som du skal opfylde, før du kan oprette et ApS.

For eksempel gælder følgende krav:

 • Du skal have udarbejdet juridisk gyldigt stiftelsesdokument inklusiv juridisk korrekt udarbejdet vedtægter
 • Selskabet skal registreres hos Erhvervsstyrelsen senest 2 uger efter, at du har underskrevet stiftelsesdokumenterne
 • Du skal have en kapital på minimum 40.000 kr., som du skal kunne dokumentere over for Erhvervsstyrelsen
 • Du skal føre en juridisk korrekt ejerbog
 • Alle der ejer mere end 5% af selskabet skal offentliggøres i Det Offentlige Ejerregister
 • Hvis der er en bestyrelse, skal der udarbejdes en forretningsorden eller forhandlingsprotokol
 • Stifteren skal være minimum 18 år og myndig
 • Du skal betale et gebyr på 670 kr. til Erhvervsstyrelsen

Du skal sørge for at have styr på ovenstående, da du ellers ikke vil kunne stifte anpartsselskabet. Mange vælger af samme årsag at få hjælp fra en advokat til stiftelsen. Få et tilbud på, hvad det vil koste at få hjælp til stiftelse af ApS her.

 

1498884166_Arrow_Download

FÅ UFORPLIGTENDE FRA ADVOKAT HER

 

ApS selskab indskud

Hvis du ønsker at stifte et ApS firma skal du have et indskud på minimum 40.000 kr. Dette kaldes også for startkapital.

De 40.000 kr. kan være to “former”:

 1. Indskud med aktiver (for eksempel bil, inventar, produktionsmaskine eller lignende) – kaldes også for apportindskud
 2. Indskud med kontanter

Hvis du vælger apportindskud, hvor du skyder et eller flere aktiver ind i selskabet, skal du være opmærksom på, at du skal have en vurderingsberetning af en revisor. Hvis du allerede har en advokat til at hjælpe dig med oprettelsen, kender han/hun normalt en revisor til en god pris, som kan hjælpe med denne beretning.

Det er ikke noget krav, at du skal benytte dig af aktivet i selskabet. Du kan for eksempel godt indskyde dit Rolex-ur, selvom uret ikke har noget med selskabet at gøre. Du skal blot være opmærksom på, at du i så fald hæfter med dit ur – kommer du til at skylde penge væk, kan dit ur begæres solgt på tvangsauktion, hvis firmaet ikke selv kan betale.

Hvis du har 40.000 kr. i rede penge kan du vælge at benytte dem som startkapital. I så fald vil en advokat normalt kunne hjælpe dig med at oprette anpartsselskabet uden det er nødvendigt med en vurderingsberetning fra en revisor.

(Artiklen fortsætter under billedet…)

Bil indskud til kapital i anpartsselskab
Har du ikke 40.000 kr. i kontanter? Så kan du også skyde aktiver ind som startkapital i dit anpartsselskab. Det kan for eksempel være din bil. Vær dog opmærksom på, at du så hæfter med din bil, hvis selskabet kommer til at skylde penge væk.

Vedtægter i et ApS firma

Når du stifter et ApS er det et krav, at der er nogle juridisk gyldige vedtægter.

Du kan finde forskellige skabeloner på nettet. For eksempel kan du bruge skabelon til vedtægter fra Virksomhedsguiden, der hører under Erhvervsstyrelsen. Vær dog opmærksom på, at du stadig skal tilpasse vedtægterne til din situation, så vedtægterne er udformet juridisk korrekt.

Derfor anbefales det også, at du får hjælp fra en advokat – især hvis der er noget i vedtægterne, som du ikke forstår 100%.

Årsregnskab hvert år

Når du stifter et ApS firma skal du udarbejde årsregnskab hvert år, ligesom du skal overholde bogføringslovens regler.

Årsregnskabet skal overholde kravene til et årsregnskab. Regnskabet skal indsendes til Erhvervsstyrelsen, som offentliggør det.

Alle selskabers regnskaber bliver derfor offentliggjort på virk/cvr.dk.

Det kan være en god idé at få hjælp fra en revisor eller lignende til årsregnskabet. I nogle tilfælde har du faktisk pligt til det. Det er dog ikke altid. Du kan være undtaget fra pligten til revision. Det afhænger bl.a. af, hvor meget din omsætninger er på.

Dette vil en advokat kunne hjælpe dig med at rådgive om.

Husk årsregnskabet
Når du har et ApS skal du hvert år udarbejde en årsrapport. Rapporten skal indsendes til Erhvervsstyrelsen og bliver derefter offentliggjort på CVR/Virk. Det er ikke altid et krav, at du skal benytte dig af en revisor, hvis du selv kan udarbejde rapporten.

Hvad koster et ApS?

Hvad koster et ApS så?

Pris afhænger bl.a. af, hvor meget du har brug for hjælp til.

Hvis I for eksempel er 5 ejere, der skal have hjælp til apportindskud (indskud af aktiver som kapital), og I ligeledes skal have skrevet særlige forhold ind i vedtægterne samt lavet en ejeraftale, vil det være dyrere, end hvis du kun er en stifter.

Uanset hvad skal du dog altid betale 670 kr. i gebyr til Erhvervsstyrelsen. Derudover kommer en pris til en advokat for at få hjælp til stiftelsen, hvis du har behov for dette.

Prisen for oprettelse af ApS er derfor:

 • 670 kr. i gebyr til Erhvervsstyrelsen
 • Ca. 1.500-3.000 kr. for hjælp fra advokat til selve stiftelsen
 • Ca. 1.000-3.000 kr. til eventuel salær til revisor for vurderingsberetning af kapitalen (hvis du indskyder kontanter kan advokaten dog normalt bekræfte kapitalen, og du kan måske spare dette)
 • Eventuelt ekstra gebyr til advokat for særlig hjælp til vedtægter, ejeraftale osv.

Du kan få et uforpligtende tilbud på, hvad det vil koste at få oprettet et ApS herunder.

Få tilbud på hjælp til oprettelse af ApS firma

Vil du have hjælp fra en advokat at oprette dit ApS?

Har du brug for en advokat til at hjælpe dig/jer, så kan vi på eJura.dk hjælpe dig med at finde den rette advokat med speciale i oprettelse af selskaber, som derefter kan give dig et uforpligtende tilbud på, hvad det vil koste at hjælpe dig.

Udfyld formularen herunder. Derefter kontakter vi dig for at snakke om dine behov. Når det er gjort, kontakter vi vores netværk af advokater og finder den bedste advokat til dine behov. Advokaten kontakter dig derefter direkte og oplyser om pris og indhold af tilbuddet.

Få et uforpligtende tilbud på hjælp fra en jurist/advokat - lad eJura.dk hjælpe med at finde den rette. Det er 100% uforpligtende.
1Beskriv din sag
2Kontaktoplysninger

 

ApS firma eJura.dk