ApS fordele

ApS fordele – derfor skal du stifte et anpartsselskab

ApS fordele – hvad er fordelene og ulemperne? Hvis du overvejer at stifte et ApS, kan det være en god idé at kende til forskellen på ApS frem for andre selskabsformer.

I denne artikel kan du læse om fordelene og ulemperne ved valg af ApS’et som selskabsform samt læse om ApS’er og reglerne generelt.

ApS fordele

Der er både fordele og ulemper ved et anpartsselskab. Her får du de vigtigste ApS fordele:

 • Begrænset hæftelse – minimerer risikoen for din private økonomi
 • Du har mulighed for at indskyde aktiver til opfyldelse af reglen om startkapital på 50.000 kr.
 • Virker mere seriøst og mindre risikabelt at handle med udadtil over for kunder, samarbejdspartnere og lignende end fx et IVS
 • Ejerne hæfter ikke solidarisk (som de gør ved interessentskab, I/S)
 • Minimerer risikoen for konflikter i ejerskaben 
 • Mulighed for at få kapitalejere og dermed fx få investering (pga. salg af kapitalandele og ingen personlig hæftelse)
 • Mindre risiko vedr. ejerskabet af IP-rettigheder (koder til fx app eller hjemmeside, tekster, billeder designs osv.)
 • Selskabsskat (du kan derfor lettere spare op i selskabet)
 • Ideelt for iværksættere og selvstændige, der ikke vil skulle forpligtes til at spare op mv., som reglerne ellers er i et IVS

Mange af disse ApS fordele er fælles, uanset om du vælger et IVS eller et andet kapitalselskab (altså fx ApS eller A/S), men der kan overordnet siges at være flere ApS fordele.

Du får selvfølgelig den begrænsede hæftelse, som du altid får ved et kapitalselskab, hvilket betyder, at du som udgangspunkt ikke hæfter med din private økonomi.

Du behøves derfor ikke skulle sætte dit private hus og din bil på spil i din virksomhed – det vedrører ikke selskabets økonomi.

Derudover er du ikke underlagt de regler, som et iværksætterselskab skal følge. Et IVS skal fx spare 25% af overskuddet op og må ikke foretage udbytte (udbetaling af overskud til kapitalejerne) før en grænse på 50.000 kr. er nået.

Nu har du læst om ApS fordele, men hvad er så ulemperne ved et ApS? Læs herunder for lære mere om ApS ulemper.

(Artiklen fortsætter under billedet)

Indskyde bil i ApS
I et ApS må du gerne – i modsætning til ved IVS – indskyde aktiver som fx en bil for at opfylde kravet om startkapital på min. 50.000 kr.

ApS ulemper

Ulemperne for et anpartsselskab er bl.a.:

 • Kræver en startkapital på 50.000 kr. – i modsætning til et IVS, der kun kræver 1 kr.
 • Stiftelsesomkostningerne er højere end personlig virksomhed
 • Der skal udarbejdes flere dokumenter som for eksempel vedtægter, ejerbog og stiftelsesdokument ift. personlig virksomhed
 • Har pligt til at offentliggøre årsregnskab (som alle kan se, men kan kun undgås ved at stifte personlig virkosmhed såsom interessentskab eller enkeltmandsvirksomhed)
 • Kan have pligt til revision og dermed skal bruge revisor (kan dog i tilfælde undtages, så du slipper)
 • Lovpligtig arbejdsskade forsikring
 • Må ikke foretage udlodning før grænsen på 50.000 kr. er opnået og 25% af overskuddet skal opspares
 • Kan virke risikabelt at handle med udadtil for samarbejdspartnere og lignende

For mange er det en stor ulempe at skulle finde 50.000 kr. eller skulle indskyde noget af værdi til minimum 50.000 kr. For mange iværksættere og selvstændige kan det være svært at finde så mange penge ved selskabsstiftelsen.

Til gengæld kan du vælge at indskyde aktiver (altså fx bil) i anpartsselskabet, hvilket du fx ikke kan i iværksætterselskaber, og du er generelt ikke underlagt de lidt ‘sure’ pligter, som du er i IVS’er.

Der er derfor både fordele og ulemper ved at vælge et ApS frem for IVS, men hvis du har pengene til at leve op til kapitalkravet, vægter mange ovenstående nævnte ApS fordele tungere end ulemperne, og derfor kan det være en bedre idé for dig at stifte et anpartsselskab. 

Hvis du overvejer et IVS, kan du læse mere om selskabsformen i vores artikel: Iværksætterselskab (IVS) – guide.

Er du stadig interesseret i at læse mere om et ApS efter at have læst om ApS fordele og ulemper?

Så læs med herunder, hvor du kan lære mere.

1498884166_Arrow_Download

FÅ HJÆLP FRA JURIST ELLER ADVOKAT TIL AT STIFTE APS HER

Hvad er et ApS?

Et ApS er en forkortelse for ordet: “Anpartsselskab”.

Anpartsselskabet er et ‘kapitalselskab’, hvor du skal indskyde 50.000 kr. i startkapital, men til gengæld hæfter begrænset. Der findes primært disse kapitalselskaber:Virksomhedsformer

 • Iværksætterselskab (IVS)
 • Anpartsselskab (ApS)
 • Aktieselskab (A/S)

Et anpartsselskab er en god måde at starte en virksomhed på, fordi du får den begrænsede hæftelse og dermed ikke tager en lige så høj risiko, som hvis du startede det, man kalder for en personlig virksomhed.

Personlige virksomheder, hvor du ikke har begrænset hæftelse, men i stedet personlig hæftelse, er primært:

 • Personligt ejet mindre virksomhed (PMV)
 • Enkeltmandsvirksomhed
 • Interessentskab (I/S)

Dog anbefales personlige virksomheder netop ikke, fordi du tager en større risiko ved at hæfte personligt for tab og gæld i virksomheden.

Kendetegnende for ApS

Det, som er særligt kendetegnende for ApS, er:

 • Indskud på 50.000 kr. i startkapital
 • Indskuddet kan være kontant, men må også gerne være aktiver med en værdi på over 50.000 kr. fx en bil eller lignende
 • Begrænset hæftelse og dermed mindre risiko for dig
 • Er ikke underlagt særlige regler om opsparing eller udbytte som IVS er
 • Må ligesom IVS ikke tilbyde kapitalandele offentligt og kan dermed ikke opnå børsnotering – det er kun aktieselskaber (A/S), der kan dette

Det er særligt kapitalen på 50.000 kr., som er problemet for mange, der overvejer at starte et ApS.

Det kan være svært at finde så mange penge eller aktiver af så høje værdier som iværksætter, der blot ønsker at prøve at starte en virksomhed.

Du må dog gerne – i modsætning til i iværksætterselskaber – indskyde aktiver fx din bil eller andre aktiver i selskabet til brug for startkapitalen på de minimum 50.000 kr.

På grund af reglen om 50.000 kr. er der mange, der vælger at starte et iværksætterselskab i stedet, hvor der kun kræves 1 kr. i startkapital. Til gengæld skal du spare 25% af overskuddet op i selskabet, og du må ikke foretage udbytte (udbetaling af overskud til selskabets ejere).

Derfor er der både fordele og ulemper ved at vælge et ApS.

Stift et ApS, hvis du har mulighed for at skaffe 50.000 kr. eller aktiver af værdi på min. 50.000 kr., mens hvis du ikke har mulighed for dette, kan du i stedet starte med et IVS og senere omdanne dette til et ApS.

Hvis du stadig er i tvivl om, hvilken selskabsform der er den rette for dig, kan du også tage vores test og se, hvad der passer bedst på dig. Testen giver dig en indikation af, hvad du kan vælge som selskabsform. Testen kan tages i vores artikel: Hvilken selskabsform skal jeg vælge? Find ud af det her.

Husk en ejeraftale, hvis I er 2 eller flere iværksættere

Er I 2 eller flere, der starter virksomhed sammen?

Så skal I huske at lave en ejeraftale. Det er et dokument i mellem ejerne af selskabet, som bestemmer forskellige ting. For eksempel hvad der skal ske, hvis I er uenige, eller hvad der skal ske, hvis der er en af jer, der ikke vil eller kan arbejde i selskabet længere og derfor vil sælge sin andel.

Alt for få får lavet en ejeraftale. Alle regner med, at det kommer til at gå godt og på skinner. Men hvad når det begynder at blæse lidt på vejen? Når der er røde tal på bundlinjen år efter år, og I ikke får noget løn i selskabet?

Mange ejere i selskabet vil ofte kunne finde på at ville ud af selskabet og søge nye veje, og der skal I have sikret jer, at I fx selv kan købe kapitalandelene før andre (kaldes også forkøbsret).

Det er også en god idé at sikre jer, at han/hun ikke blot kopierer jeres virksomhed og starter sit eget. Derfor skal I også sikre jeres immaterielle rettigheder (idéen, opfindelsen, koderne, app’en, hjemmesiden, teksterne, billeder osv.) samt lavet en konkurrence- og kundeklausul. På den måde kan sælgeren af kapitalandelene ikke bare starte sit eget og tage jeres kunder med derover. 

Det er vigtigt, at I sikrer jer selv bedst muligt ved fx at få lavet en ejeraftale. Du kan få hjælp til ejeraftalen fra advokat eller jurist her

(Artiklen fortsætter under billedet)

Ejeraftale med forkøbsret for iværksættere
I starten af en virksomhed, er I alle nok enige og gode venner. Men hvad når virksomheden måske ikke bliver en succes – efter 6 måneder, 12 måneder eller måske flere år?
Uden løn i så lang tid, er det meget sandsynligt at en eller flere af ejerne vil sælge sine kapitalandele. Derfor bør I lave en ejeraftale med bl.a. forkøbsret.

Få hjælp til at stifte et ApS

Vil du gerne have hjælp til at stifte et ApS?

Når du skal stifte et anpartsselskab, skal du bruge nogle juridiske dokumenter som fx:

 • Stiftelsesdokumenter
 • Vedtægter
 • Ejerbog
 • Kapitalerklæring (erklæring på at kapitalen på de min. 50.000 kr. er til stede)

Det er nogle juridiske dokumenter, som skal være gyldige og formuleret juridisk korrekt. Derfor kan det være en god idé at få hjælp til at få lavet dokumenterne med hjælp fra advokat, advokatkontor eller jurist.

Det koster normalt ca. 700-2.000 kr. at få lavet de dokumenter, som skal til for at få stiftet et selskab. Derudover kan det anbefales at få hjælp til selve stiftelsen, som foregår via Erhvervsstyrelsen samt hjælp til, om det nu er den korrekte selskabsform, som er valgt til dit behov.

Husk også at få lavet en ejeraftale, som en advokat eller jurist også kan hjælp med.

Du kan få et godt tilbud på hjælp til alt, som du skal bruge for at komme ordentligt i gang juridisk med din virksomhed her:

1498884166_Arrow_Download

FÅ HJÆLP FRA JURIST ELLER ADVOKAT TIL AT KOMME I GANG MED DIN VIRKSOMHED HER