Betalingserklæring

Betalingserklæring – tør du løbe denne risiko ved lukning?

Betalingserklæring. Den nemmeste, men også den “farligste” måde at lukke et selskab på. Læs om betingelserne og fordele og ulemperne, men også om de øvrige muligheder for at få lukket selskabet ordentligt uden, at du kommer galt afsted.

Vil du undgå fejl? Så brug en advokat. Få uforpligtende tilbud på, hvad det vil koste at få hjælp her.

Læs hele artiklen herunder.

Hvad er betalingserklæring?

En betalingserklæring er den nemmeste måde at lukke et selskab på – men også den “farligste”. Du bør derfor sikre dig, at du kender til de juridiske konsekvenser ved at lukke selskabet på denne måde!

Alle ejere af selskabet kommer nemlig til fremover at hæfte for eventuelle krav personligt. Derfor er det ikke længere “bare” selskabet, der kan skylde penge væk. Lukker du selskabet med en betalingserklæring er det jer som ejere med jeres private formue, der hænger på regningen.

Kan I ikke betale regningen, kan du med andre ord risikere at skulle gå fra hus og hjem.

Når det er sagt, så er betalingserklæringen den nemmeste måde at lukke virksomheden. Derfor vælger mange denne løsning alligevel. Pas dog på, og overvej, om du bør få juridisk rådgivning af en advokat inden da.

Det er dog slet ikke sikkert, at du kan lukke selskabet med betalingserklæring. Der er nemlig en række betingelser, der skal være opfyldt. Læs mere om betingelserne herunder.

TIP: Tør du løbe risikoen?
Når du lukker et selskab med betalingserklæring, tager du en risiko. Enhver vil kunne starte en retssag imod dig personligt. Taber du retssagen, vil du skulle betale af din private formue. Kan du ikke det, kan du risikere at skulle gå fra hus og hjem. Tør du ikke løbe risikoen, så overvej i stedet likvidation med likvidator.

Disse betingelser skal være opfyldt

Der er en række krav, der skal være opfyldt, før selskabet kan lukkes med betalingserklæring. Det kan derfor være en god idé at bruge nogle tusinde kroner på advokathjælp til at sørge for, at selskabet lukkes korrekt.

Der gælder bl.a. følgende betingelser for at kunne lukke selskabet med betalingserklæring:

 • Enighed

Alle selskabets ejere skal være enige om, at lukningen af selskabet skal ske med betalingserklæring. Dette sker oftest ved generalforsamling, hvor der laves beslutningsreferat for at kunne dokumentere beslutningen)

 • Selskabet skal være solvent

Selskabet må ikke have mere gæld end formue – ellers skal selskabet lukkes efter konkurslovens regler, da selskabet i så fald er insolvent.

 • Afmelding af forpligtelser

Alle selskabets forpligtelser skal afmeldes – for eksempel moms, arbejdsgiver osv.

 • Betaling af forpligtelser

Alle forpligtelser skal betales – al gæld skal betales, uanset om det er før eller efter betalingsdatoen, også skattemæssige forpligtelser som for eksempel moms og selskabsskat

 • Oplysningsskema

Der skal udarbejdes oplysningsskema til SKAT. Dette er en opgørelse af indkomsten for det afsluttende indkomstår.

 • § 216-erklæring fra Skattestyrelsen (skatteerklæringen)

Der skal udarbejdes en § 216-erklæring fra Skattestyrelsen – lav den her. Vær opmærksom på, at ovenstående betingelser skal være opfyldt, før erklæringen kan udstedes af Skattestyrelsen.

 • Betalingserklæring fra Erhvervsstyrelsen

Betalingserklæringen fra Erhvervsstyrelsen skal udfyldes og underskrives af alle kapitalejere.

 • Indsendelse af erklæringerne til Erhvervsstyrelsen

Betalingserklæringen og § 216-erklæringen fra Skattestyrelsen skal indsendes til Erhvervsstyrelsen. Skatteerklæringen (§ 216-erklæringen fra Skattestyrelsen) må højst være 4 uger gammel, når den sendes ind til Erhvervsstyrelsen.

Derudover må der højst være gået 2 uger fra erklæringen fra Skattestyrelsen.

Da der er rigtig mange betingelser, bør du overveje at få hjælp fra en advokat. Advokaten vil også kunne hjælpe med at afklare, om dette overhoved vil være den rette måde at lukke selskabet på.

Fordele og ulemper ved at lukke selskab med betalingserklæring

Der er både fordele og ulemper ved at vælge denne metode til at lukke og slukke.

Fordelen er, at det i mange tilfælde vil være den billigste løsning. Du behøves ikke at udpege en likvidator, som man skal ved frivillig likvidation.

Nogle vælger at prøve at gøre det selv, mens andre vælger at få en advokat til at bruge et par timer på at hjælpe. Dermed kan du få lukket selskabet for 4-5.000 kr.

Nogle synes også, at det er den nemmeste løsning. Dog skal ovenstående betingelser dog opfyldes, før lukningen af selskabet kan ske.

Ulempen er, at kapitalejerne hæfter personligt. Det vil sige med den privat formue – hus, bil, bankkonto, møbler osv.

Mange tror fejlagtigt, at når først de har lukket selskabet, så har de “vasket deres hænder”. Nu er det et kapitel, der er afsluttet. Men nej! Alle har stadig mulighed for at rette krav imod kapitalejerne. Og alle har også stadig mulighed for at starte retssag.

UNDGÅ FEJL – FÅ HJÆLP TIL LUKNING AF SELSKAB HER

 

Vær derfor opmærksom på personlig hæftelse

Når man siger, at betalingserklæringen er den billigste, så er det derfor en sandhed med modifikationer. Hvis du får en retssag med krav om betaling af for eksempel 100.000 kr., så er betalingserklæringen ligepludselig ikke længere den billigste måde at lukket selskabet på.

Ikke nok med, at I hæfter personligt. I hæfter også solidarisk. Det betyder, at hvis I er 3, der har stiftet et selskab sammen. Så kan dem, I risikerer at skylde penge til, kræve alle pengene (100% af kravet) betalt af blot én af jer.

Der står nemlig følgende i selskabslovens § 216, stk. 4:

Stk. 4. Kapitalejerne hæfter personligt, solidarisk og ubegrænset for gæld, forfalden som uforfalden eller omtvistet, som bestod på tidspunktet for erklæringens afgivelse. (…)”

Det betyder som nævnt, at I hæfter med jeres egen private formue. Derudover hæfter I hver især 100% for gælden. Og derudover er det både gæld, hvor betalingsfristen er overskredet – men også gæld, hvor det først skulle betales efter lukningen.

Selv skattekrav kan du ikke vide dig sikker på. Selvom du har en erklæring fra SKAT om, at du nu har betalt al moms, selskabsskat osv., så tager SKAT (naturligvis) stadig forbehold for at kunne gøre krav gældende imod kapitalejerne. Og igen – dette beløb vil skulle betales personligt.

Efter bogføringslovens regler kan SKAT kræve, at I fremviser alle bilagene for de seneste 5 år. Hvis blot ét af bilagene ikke er bogført korrekt, vil SKAT kunne kræve betaling fra kapitalejerne.

Du bør derfor altid overveje om opløsning ved betalingserklæring er den rette måde, eller om du i stedet bør opløse selskabet i form af likvidering af selskabet med udpegelse af likvidator.

Personlig hæftelse kontra begrænset hæftelse
Alle kapitalselskaber har under driften begrænset hæftelse. Ingen kan gå efter kapitalejernes private ejendele. Lukker du et kapitalselskab med betalingserklæring, vil du dog i stedet hæfte personligt for eventuel gæld og krav rettet imod dig efter lukningen.

Hvilke andre måder kan man lukke et selskab på?

Der findes dog også andre måder at lukke et selskab på.

Der er generelt 4 måder at lukke et selskab på:

 1. Betalingserklæring
 2. Frivillig likvidation med likvidator
 3. Konkurs
 4. Tvangsopløsning

(Artiklen fortsætter under billedet…)

luk selskab guide

Betalingserklæring er som beskrevet i denne artikel den farligste måde at lukke et selskab på og bør kun anvendes, hvis der har været minimal drift i selskabet. I mange tilfælde anbefales det i stedet, at du lukker selskabet ved frivillig likvidation, hvor du udpeger en likvidator.

Likvidatoren vil ofte være en advokat, men på den måde vil du være 100% sikker på, at der ikke bliver begået fejl, og du risikerer ikke den personlige hæftelse efterfølgende.

Hvis selskabet har mere gæld end formue, skal selskabet i stedet tages under konkurs med en kurator.

Har selskabet ikke overholdt selskabslovens regler som for eksempel indsendelse af årligt årsregnskab, tages selskabet under tvangsopløsning.

Har du brug for hjælp fra en advokat til at lukke selskabet? Så få tilbud på, hvad det vil koste her.

Overvejer du at lukke selskabet? Få hjælp her

Vil du lukke et selskab? Så pas på! Det kan hurtigt koste dig dyrt, hvis du ikke har 100% styr på det.

Undgå fejl og lad en advokat hjælpe dig med lukningen af selskabet.

Vi på eJura.dk kan hjælpe dig med at finde den rette advokat eller lignende med speciale i lukning af selskaber, som derefter kan give dig et uforpligtende tilbud på, hvad det vil koste at hjælpe dig.

Udfyld formularen herunder. Derefter kontakter vi dig for at snakke om dine behov. Når det er gjort, kontakter vi vores netværk af advokater og finder den bedste advokat til dine behov. Advokaten kontakter dig derefter direkte og oplyser om pris og indhold af tilbuddet.

Få et uforpligtende tilbud på hjælp fra en jurist/advokat - lad eJura.dk hjælpe med at finde den rette. Det er 100% uforpligtende.
1Beskriv din sag
2Kontaktoplysninger