Ejeraftale guide: aktiv og loyal deltagelse

Ejeraftale dokument guide: Aktiv og loyal deltagelse

Vil du også sikre dig, at dem du starter virksomhed med bliver ved med at arbejde lige så hårdt som dig? Og at de ikke lukrerer på dit hårde arbejde?

Så skal du have lavet en ejeraftale. Ejeraftalen skal bestemme forhold om bl.a. aktiv og loyal deltagelse blandt kapitalejerne.

Du kan læse mere om ejeraftaler og aktiv og loyal deltagelse, så du undgår såkaldte ‘gratist problemer’ – eller ‘free riding’, som det også kaldes – herunder.

Hvad er en ejeraftale?

En ejeraftale regulerer forholdet mellem ejerne og ledelsen i et selskab. Ejeraftalen kaldes på engelsk også for en ‘shareholder’s agreement’.

Førhen kaldte man også en ejeraftale for en aktionæroverenskomst eller en anpartsoverenskomst. I dag bruger man oftere blot betegnelsen ejeraftalen.

Det er altid godt at have papirer på hinanden. Ejeraftalen bestemmer, hvad der skal ske i en række forskellige situationer. Hvad man må som ‘kapitalejer’ i selskabet og ikke mindst, hvad man ikke må.

En ejeraftale er ikke offentligt tilgængelig

I modsætning til vedtægter er ejeraftalen ikke offentligt tilgængelig.

En ejeraftale skal ikke registreres hos Erhvervsstyrelsen eller lignende.

Til gengæld skal du også være opmærksom på, at ejeraftalen ikke automatisk er bindende for kapitalejerne. Ejeraftalen er kun bindende ‘inter-partes’. Det betyder, at den kun er bindende for dem, som indgår ejeraftalen – altså ved for eksempel at underskrive den.

Det er derfor vigtigt at få de relevante kapitalejere til at underskrive ejeraftalen. Du kan eventuelt indsætte en såkaldt ‘samtykkebestemmelse’ i vedtægterne, hvor kapitalejere er tvunget til at underskrive ejeraftalen og dermed blive bindende af dets bestemmelser.

Det bør du huske at skrive ind i ejeraftalen:

Der er mange emner, der kan være relevante for dig at få sikret i ejeraftalen.

De mest almindelige emner er sådan noget som:

Men der er selvfølgelig også mange andre emner.

Hvis du driver virksomhed med 2 eller flere ejere, bør du også sikre dig, at I har aftalt aktiv og loyal deltagelse. Og hvad betyder det så?

Læs med her.

FÅ HJÆLP FRA ADVOKAT TIL EJERAFTALE HER

Aktiv og loyal deltagelse i ejeraftalen

I ejeraftalen er det vigtigt, at du får aftalt aktiv og loyal deltagelse.

Det kan siges næsten at være indlysende. Desværre er der mange iværksættere, der starter en virksomhed med forskellige forudsætninger, ambitioner, tidshorisonter osv.

Mange iværksættere starter en virksomhed med en ven eller nogle bekendte. Det resulterer tit i, at det ikke er et team med de rette kompetencer, og det betyder, at flere af ejerne vil springe fra indenfor kort tid, medmindre virksomheden hurtigt får succes.

I er sikkert alle engagerede og har lyst til at arbejde på iværksætterprojektet de første mange måneder. Men når selskabet endnu ikke giver overskud – måske endda måned efter måned giver røde tal og ingen mulighed for løn – så er det ikke altid sjovt at skulle være iværksætter.

Men det kan jo være, at skuden pludselig vender? At iværksætteriet giver pote og selskabet bliver mange penge værd? Hvis nogle er hoppet fra i mellemtiden og ikke arbejder tilstrækkeligt, men uden af afhænde deres kapitalandele, så kan I ikke gøre så meget, hvis I ikke har aftalt arbejds- og resultatforpligtelser i form aktiv og loyal deltagelse.

Hvis der ikke er aftalt aktiv og loyal deltagelse i ejeraftalen, kalder man det for et “gratist-problem” – eller på engelsk “free riding”. Det betyder, at en iværksætter udtræder af virksomheden og stopper med at bidrage med aktiv og loyal deltagelse, men uden at aflevere sine kapitalandele.

Derefter kan han/hun lukrere på de øvrige iværksætteres hårde arbejde og succes uden han/hun selv behøves at lave noget.

Eksempel: Jens og Ole driver virksomhed. De har ikke nogen ejeraftale. Ole bliver træt af virksomheden efter et par måneder og stopper med at arbejde i den. Jens fortsætter og efter et par år er virksomheden flere millioner kr. værd.

Ole sælger sine kapitalandele, da de er blevet mange penge værdi – uden han selv har gjort sin del af arbejdet. Det kan Ole frit gøre, fordi der ikke er aftalt aktiv og loyal deltagelse.

Derfor er det vigtigt at få aftalt aktiv og loyal deltagelse i ejeraftalen!

Ejeraftale aktiv og loyal deltagelse for iværksættere
Når I stifter en virksomhed, er I alle nok enige om arbejdsmængden, er gode venner og engageret.
Men vil det fortsætte efter en længere periode uden løn fx?
Husk at skrive aktiv og loyal deltagelse ind i ejeraftalen for at sikre, at I alle bliver ved med at arbejde i virksomheden.

Det bør du skive ind i ejeraftalen om aktiv og loyal deltagelse

Du kan sikre aktiv og loyal deltage af de øvrige ejere, så du undgår ‘gratis-problemer’ eller såkaldt ‘free riding’, på flere måder.

I kan fx aftale:

  • Arbejds- og resultatforpligtelser
  • Vesting
  • Forbud mod bibeskæftigelse
  • Konkurrence- og kundeklausuler
  • Salgsforbud
  • Forkøbsret
  • Forskellige klausuler til at købe kapitalejeren ud

Du bør fx sikre, at I kan købe en kapitalejers kapitalandele til en billig pris, hvis kravet om aktiv og loyal deltagelse ikke overholdes.

Arbejds og resultatforpligtelser

Først og fremmest kan I skrive arbejds- og resultatforpligtelser ind i ejeraftalen.

Det betyder visse ejere skal arbejde X antal timer om måneden. Problemet er dog, at selvom de påstår, at de arbejder X antal timer, kan det være, at de ikke får udrettet noget.

Derfor kan I også aftale resultatforpligtelser og ansvarsområder. Det kan være at en ejer skal stå for marketing- og salgsdelen, en skal stå for det økonomiske, en skal stå for programmeringen osv. I bør også overveje, om I dermed skal eje lige mege af selskabet.

Hvis marketingdelen er et langt større ansvar at skulle drive, og det kræver mange flere timer end fx regnskab, så kan det være, at den, der står for marketing skal have visse fordele.

Det kan være større andel af selskabet. Eller det kan være, at den iværksætter får udbytte før de andre i selskabet og dermed sikrer sig løn før de andre. Først når iværksætteren, der står for marketingdelen har fået sit aftalte udbytte, får de andre også udbytte.

Det kalder man også for dividendepræference og kan nemt aftales i en ejeraftale, hvis I får en jurist til at hjælpe jer med ejeraftalen.

Vesting

I kan også aftale, at de ejere af virksomheden, der arbejder hårdt og opnår gode resultater med deres arbejde også optjener fordele.

I kan fx aftale, at alle iværksætterne optjener deres kapitalandele jo længere tid de arbejder i selskabet. Måske får de 10% af deres kapitalandele for hvert år, de har arbejdet aktivt og loyalt i selskabet?

Forbud mod bibeskæftigelse

Et succesfuldt start-up vil ofte kræve 100% fokus på virksomheden. I hvert fald før eller siden.

Derfor kan I med fordel aftale forbud mod bibeskæftigelse.

Det betyder, at ejerne af virksomheden ikke må arbejde andre steder og med andet end jeres start-up. Dog er det for mange iværksættere svært at overleve på opsparing eller lignende i lang tid.

Derfor er det ikke altid rimeligt at aftale forbud mod bibeskæftigelse fra dag 1, men kan fx aftales senere.

Konkurrence- og kundeklausuler

Det er vigtigt, at I tager højde for, at hvis en kapitalejer smutter, at kapitalejeren ikke starter en kopi af virksomheden op og tager kunderne med derover.

Aftal konkurrence- og kundeklausuler så I sikrer, at ejerne i virksomheden ikke ‘stjæler’ kunder eller starter en ‘version 2’ af jeres virksomhed.

Salgsforbud

Salgsforbud betyder, at kapitalejerne ikke må overdrage deres kapitalandele inden for en tidsperiode. Dette kaldes også for en lockup.

Eksempel: Jens og Ole har aftalt et salgsforbud på 5 år. Det betyder, at hverken Jens eller Ole må sælge nogle af deres andele i selskabet til andre i de 5 år. Når de 5 år er gået, gælder salgsforbuddet ikke længere.

Forkøbsret

Forkøbsret betyder, at hvis en eller flere kapitalejere sælger sine kapitalandele, skal kapitalandelene først tilbydes til de øvrige ejere i selskabet.

Der finde flere modeller for forkøbsret. For hvem skal bestemme hvad prisen på kapitalandelene skal være?

Det kan løses enten ved at finde en potentiel køber – altså en tredjepart. Den pris og de vilkår som tredjeparten vil give for kapitalandelene skal først tilbydes de øvrige ejere i selskabet, inden tredjeparten må købe kapitalandelene.

Det kan også være ved at en uvildig vurderingsmand kommer med en vurdering af kapitalandelenes værdi.

Her kan du læse mere om forkøbsret i ejeraftale.

Øvrige klausuler

Det mest optimale er at aftale, at I kan købe kapitalejeren ud til en billig pris, hvis I er enige om, at kapitalejeren ikke lever op til kravet om aktiv og loyal deltagelse.

Alternativt kan I også aftale forskellige exit-klausuler, fordi kapitalejeren måske dog lever op til kravet om aktiv og loyal deltagelse, men alligevel ikke præsterer (eller lignende), som I ønskede – eller bare generelt uenighed.

I kan for eksempel aftale en klausul, hvor den ene kan købe den anden kapitalandele ved en såkaldt musefældeklausul. Det går ud på, at iværksætter A tilbyder at købe iværksætter Bs kapitalandele for en bestemt pris. Hvis iværksætter B takker nej til det, er iværksætter B tvunget til at købe iværksætter As kapitalandele til denne pris.

Hvordan får jeg lavet en ejeraftale?

En ejeraftale er et ‘must‘ for alle, der driver virksomhed med 2 eller flere ejere.

Hvis der ikke er nogen ejeraftale, eller ejeraftalen er formuleret forkert eller er juridisk ugyldig, kan det have store konsekvenser for jer.

Derfor bør I få juridisk hjælp til udfærdigelse af ejeraftalen.

Du kan få hjælp til at få lavet en ejeraftale her:

FÅ HJÆLP FRA ADVOKAT TIL EJERAFTALE HER