Ejeraftale dokument guide: iværksætter ejeraftale og investor ejeraftale

Ejeraftale dokument guide: Hvilke typer ejeraftaler findes der?

Hvad er en ejeraftale, og hvilke forskellige ejeraftaler, skal du kende til? Som iværksætter vil du møde flere typer og varianter af ejeraftaler.

Der er både ejeraftalen, som skal laves af iværksætterne, når du starter virksomhed og ejeraftalen, som laves af investorerne, når virksomheden får investering.

Læs mere om de forskellige typer ejeraftaler herunder.

Hvad er en ejeraftale?

En ejeraftale er et dokument, der fastlægger ejernes forhold i en virksomhed.

Det er et must at have fastlagt ejeraftalen, hvis I er 2 eller flere iværksætter, der starter jeres egen virksomhed.

Ejeraftalen kan for eksempel fastlægge:

Ejeraftale dokument tjekliste
En ejeraftale fastlægger mange forhold for ejerne af et selskab. Er I 2 eller flere ejere, anbefales en ejeraftale kraftigt
 • Hvor meget skal I hver især arbejde? Og hvad hvis nogle ikke overholder dette? Læs om aktiv og loyal deltagelse her
 • Udbytte – hvem skal have hvad og hvor meget?
 • Kapitalklasser – har alle kapitalandele lige stor værdi?
 • Hvad skal der ske, hvis der er en iværksætter bag virksomheden, der smutter fra virksomheden? Husk fx forkøbsret
 • Had hvis en af iværksætterne bag virksomheden starter et andet, lignende projekt?
 • Hvad hvis en af iværksætterne bag virksomheden ikke arbejder lige så hårdt, dedikerer lige så meget tid og ikke leverer lige så godt som jer andre?
 • Hvad hvis I ikke kan blive enige?

Og meget mere.

FÅ HJÆLP FRA ADVOKAT TIL EJERAFTALE HER

Derfor skal du lave en ejeraftale og ikke nøjes med vedtægter

Selskabsloven stiller ikke nogle krav til hverken, at I har en ejeraftale, eller hvad ejeraftalen skal indeholde, hvis I har en.

Selskabsloven stiller dog krav om, at I ved stiftelse af selskabet indsender vedtægter, som indeholder minimumskravene, og som skal registreres ved Erhvervsstyrelsen.

Vedtægterne bliver dermed offentligt tilgængelige. Alle kan finde dem og gå ind og læse dem. Både konkurrenter, potentielle investorer, kunder og andre.

Omvendt er vedtægterne også i princippet bindende for selskabet, generalforsamlingen og kapitalejerne.

Det er ejeraftalen ikke. Den er hverken offentligt tilgængelig eller nødvendigvis bindende. Ejeraftalen er nemlig kun bindende for aftaleparterne – det vil sige dem, som indgår aftalen.

Derfor skal du sikre dig, at I allesammen – alle kapitalejere (anpartsejere eller aktionærer) – får underskrevet en ejeraftale, så I har papirer på hinanden.

Ellers vil den ikke være gyldig og bindende og for kapitalejerne – altså jer som ejere af selskabet. En måde at gøre dette er ved at indføre en ‘samtykkebestemmelse’ i vedtægterne, der betyder, at alle kapitalejere (også fremtidige) skal underskrive ejeraftalen.

De 2 typer ejeraftaler

Der findes dog ikke kun en type ejeraftale. Faktisk findes der 2 typer.

De 2 typer indgås på forskellige faser i virksomhedens forløb. De 2 typer er:

 1. Iværksætternes ejeraftale (ved stiftelse)
 2. Investorernes ejeraftale (ved investering)

Den første, iværksætternes ejeraftale, skal I som grundlæggere og stiftere af virksomheden få udarbejdet hurtigst muligt. Den beskriver netop mange af ovenstående problematikker, som kan opstå.

Den anden, investorernes ejeraftale, bestemmer i stedet mere om investeringen og investorernes indflydelse – både det man kan kalde økonomisk og forvaltningsmæssigt.

Lad os se lidt nærmere på det.

1. Ejeraftale når I starter virksomhed – iværksætternes ejeraftale

Der er sikkert ingen problemer, når I skal starte en virksomhed sammen. I tænker sikkert, at I jo er et super team, og I nok skal løse alle konflikter sammen – i medgang og i modgang. Ellers ville I næppe starte virksomheden.

Dog er det desværre sådan, at alt for mange selskaber opstår konflikter. Og endda konflikter, som ikke kan løses, og som i værste konsekvens kan betyde, at jeres samarbejde må stoppe eller at selskabet må lukkes.

Mange konflikter kan løses allerede inden, de opstår ved hjælp af en ejeraftale. Hvis I har en ejeraftale, er alle ejerne i selskabet klar over, hvad der vil ske i en række forskellige situationer.

Denne type ejeraftale skal særligt tage stilling til sådan noget som bibeskæftigelse, konkurrence- og kundeklausuler samt forkøbsret og lignende mulighed for at sikre jer selv, hvis en af ejerne senere skulle finde på at ville sælge sine kapitalandele.

Hvis I ikke får sikret jer i tilfælde af, at en eller flere kapitalejere vil sælge andelene, kan de blot gå ud og sælge til alle og en enhver til enhver pris, uden I øvrige ejere bliver tilbudt andelene.

Dermed får I nogle kapitalejere, som I slet ikke kender til, som I ikke ved hvordan I fungerer med, som I ikke ved hvilken retning vil have virksomheden i osv.

Husk derfor at få lavet denne type ejeraftale hurtigst muligt, hvis I er 2 eller flere iværksættere bag selskabet. 

(Artiklen fortsætter under billedet)

Ejeraftale for iværksættere
Når I starter virksomhed 2 eller flere sammen, er det vigtigt at få lavet en ejeraftale. Dette kaldes også for iværksætternes ejeraftale.

2. Ejeraftale når I får investering – investorernes ejeraftale

Det kan være, at I er så gode og heldige, at I får investering fra en investor.

Først og fremmest vil en investor aldrig investere i en virksomhed, som ikke har en ejeraftale. Endnu en grund til at få lavet en, hvis du ikke allerede har gjort dette, ikke? Få lavet en med det samme her.

En investor, der investerer i jeres virksomhed, vil kræve en revidering af jeres ejeraftale eller en helt ny.

(Artiklen fortsætter under billedet)

Ejeraftale ved investering
Er jeres virksomhed så heldig at få investering (finansiering ude fra), vil investoren kræve en ny ejeraftale. Listen med punkter i denne ejeraftale kan være lang. Husk derfor at få rådgivning fra en jurist eller advokat.

Investorer kan være meget krævende og vil gerne sikre sig selv bedst muligt. Derfor er der mange emner og bestemmelser, som de vil have tilføjet til ejeraftalen. Så sørg for at få rådgivning med fra starten, hvis I tager kontakt til investorer.

Noget af det, som investoren kan komme ind på i en ejeraftale er:

 • Likvidationspræference (ret til at modtage et fast beløb før andre i tilfælde af opløsning, salg eller konkurs mv.)
 • Dividendepræference (ret til dividende fra virksomheden forud for de øvrige ejere)
 • Anti-dilution/udvandingsbeskyttelse (kompenserer investoren, hvis virksomheden rejser ny kapital til en lavere kurs end investorens betalte kurs)
 • Exit-bestemmelser (investorens erklæring om, at investoren ønsker at sælge andelene igen på et tidspunkt)
 • Indflydelse i ledelsen (fastlæggelse af bestyrelsespost)
 • Vetoret (mulighed for at hindre fundamentale beslutninger)
 • Rapportering (ret til at få forskellige informationer om virksomheden)
 • Arbejdsforpligtelser og ligende (eksempelvis et minimums antal timer for iværksætterne i et antal år, og hvis iværksætterne ikke lever op til dette, skal de tilbyde alle eller nogle af sine kapitalandele til de øvrige ejere til en lav pris)
 • Forbud mod bibeskæftigelse (I må ikke arbejde med andet – 100% fokus på virksomheden)
 • Konkurrence- og kundeklausuler (for at forhindre, at I forlader virksomheden og derefter skader virksomheden)
 • Salgsforbud (I ikke må sælge jeres kapitalandele i en årrække)
 • Forkøbsret
 • Medsalgspligt og medsalgsret

Og meget mere.

Ja, listen er lang.

Hvis I er så heldige at få investering, bør I derfor få en rådgiver som fx en jurist eller advokat, der har styr på ejeraftaler og iværksættervirksomheder til at hjælpe jer.

Hvis I ikke får hjælp til at få kigget ejeraftalen igennem ved en investering, kan det få store konsekvenser for jer. Derfor er det meget vigtigt, at I får rådgivning i tilfælde af en investering. Det er også noget, som en investor fuldt ud kan forstå.

Hvad koster det at få lavet en ejeraftale?

Det kan bedst betale sig at få lavet en ordentlig ejeraftale af en jurist eller advokat, hvor du kan stille alle de spørgsmål, som du har, og hvor rådgiveren betjener dig personligt for at afdække dine behov bedst muligt.

Du kan få ejeraftaler lavet af software baseret på et spørgeskema til kun 700-1.500 kr., og det kan være fristende, fordi det er billigt og hurtigt.

Men en ejeraftale er et så vigtigt dokument, at det anbefales, at få et menneske – en jurist eller advokat – til at hjælpe dig med det. Lad vær med at spare på dette dokument.

En ejeraftale lavet af en jurist eller advokat, hvor du kan stille spørgsmål og lignende, koster normalt 4.000-10.000 kr.

Hvis du skal have en jurist eller advokat til at kigge en investors ejeraftale igennem og sikre jeres behov ved investering, vil det nok koste lidt mere – alt afhængig af ejeraftalens kompleksitet og investeringens størrelse.

Hvor får man lavet en ejeraftale?

Du kan få lavet en ejeraftale af en jurist, en advokat eller advokatkontor.

Det anbefales, at du kontakter nogle, som ved noget om ejeraftaler. Det er ikke alle advokater, der ved noget om ejeraftaler, og hvis de tager 2.000 kr. i timen, kan en ejeraftale hurtigt blive dyr. Ikke nok med det, kan det også være, at den ikke sikrer dig optimalt.

Få derfor lavet en ejeraftale af en jurist eller advokat, som ved noget om ejeraftaler, iværksættere, iværksætteri og start-ups, selvstændige osv.

Du kan få et tilbud på en ejeraftale lavet af en jurist eller advokat, som har viden inden for dette område her:

1498884166_Arrow_Download

FÅ HJÆLP TIL EJERAFTALEN FRA ADVOKAT ELLER JURIST HER