Hvad er et anpartsselskab - guide til ApS

Hvad er et anpartsselskab? Læs om ApS her

Hvad er et anpartsselskab? Hvilke ApS fordele og ulemper er der? Hvad betyder, at du hæfter begrænset og ikke personligt i anpartsselskaber?

Hvis du vil starte virksomhed og blive selvstændig, er det vigtigt at kende til de forskellige selskabsformer.

I denne artikel lærer du om anpartsselskabet, og hvad et anpartsselskab er for noget.

Hvad er et anpartsselskab?

Tænker du også: “Hvad er et anpartsselskab?” Læs med og få svaret her.

Et anpartsselskab forkortes også ApS.

Det er en af de mest anvendte selskabsformer i Danmark. I dag det den ‘billigste’ måde at komme i gang med at drive virksomhed med begrænset hæftelse og dermed ikke tage en stor risiko (da IVS/iværksætterselskaber er blevet afskaffet).

Risikoen er mindre ved at starte et anpartsselskab på grund af den begrænsede hæftelse, og det betyder, at du ikke indblander din privatøkonomi og dine private ejendele i samme grad som ved personlige virksomheder.

Det, som er kendetegnende ved anpartsselskaber, er:

 • Du skal bruge startkapital på min. 40.000 kr.
 • Startkapitalen kan være med indskud af aktiver som fx en bil
 • Du har begrænset hæftelse – kun hæftelse for det, som er i selskabet og ikke dine private ejendele
 • Er ikke underlagt særlige regler om opsparing eller udbytte som IVS er
 • Må ligesom IVS ikke tilbyde kapitalandele offentligt og kan dermed ikke opnå børsnotering – det er kun aktieselskaber, der kan dette

Nu har du lært lidt om hvad er et anpartsselskab. Et anpartsselskab er en del af kapitalselskabsformerne. Det kan du læse mere herunder.

FÅ TILUD PÅ HJÆLP TIL STIFTELSE AF APS HER

 

Hvad er et kapitalselskab?

Fælles for alle kapitalselskaber er, at de har begrænset hæftelse.

Der findes primært disse kapitalselskaber:

 • Anpartsselskab (ApS)
 • Aktieselskab (A/S)

Den begrænsede hæftelse er en stor fordel ved at stifte et kapitalselskab. Medmindre du har meget tungtvejende argumenter for at stifte andet, skal du stifte et kapitalselskab.

Et ApS kræver som nævnt min. 40.000 kr. i startkapital – enten kontant eller som aktiver. Derudover slipper du for reglerne, som et iværksætterselskab skal følge om opsparing og udbytte. Du behøves ikke spare noget op, og du må foretage udbytte (udbetaling af overskud til ejerne) efter de almindelige regler

Hvorfor er der så ikke flere, der stifter et kapitalselskab, tænker du måske?

At stifte fx et ApS kræver lidt mere papirarbejde og har også lidt højere startomkostninger. For eksempel for at stifte et ApS skal du bruge:

 • Stiftelsesdokumenter med vedtægter
 • Ejerbog
 • Erklæring om at kapitalen på de min. 40.000 kr. er til stede

Disse dokumenter koster selvfølgelig lidt at få udarbejdet. Normalt koster de 700-2.500 kr. at få lavet. Du kan få et godt tilbud på disse dokumenter udarbejdet af en advokat her.

Derudover koster det et stiftelsesgebyr til Erhvervsstyrelsen på 670 kr.

En personlig virksomhed som fx en enkeltmandsvirksomhed eller interessentskab (I/S) koster i princippet ikke noget at stifte. Til gengæld hæfter du personligt.

Det betyder, at du risikerer at miste din bil, din bolig og være gældsramt i mange år efter lukningen af virksomheden, hvis du starter en personlig virksomhed.

Derfor anbefales det ofte at stifte et kapitalselskab såsom et anpartsselskab.

Anpartsselskab hæftelse – begrænset

Nu tænker du måske stadig “Hvad er et anpartsselskab i forhold til den begrænsede hæftelse?”

Som nævnt er ApS hæftelse begrænset.

Det betyder, at hæftelsen i princippet er begrænset til det, som er i selskabet.

Hvis selskabet kommer til at skylde nogle penge væk (kaldes for kreditorer), kan de (kreditorerne) ikke gå efter din private formue og privat ejendele.

Det modsatte til begrænset hæftelse kan siges at være personlig hæftelse. Stifter du en enkeltmandsvirksomhed eller et interessentskab, får du ‘kun’ personlig hæftelse, og du tager dermed en langt større risiko.

Jeg har hørt skrækhistorier om iværksættere, der har startet en personlig virksomhed, hvor der er opstået krav imod dem flere år efter lukningen. Hvis de vil undgå en dyr retssag, er de tvunget til at betale kravet.

Når et kapitalselskab som fx et ApS først er lukket, så er det som udgangspunkt lukket. Det er kun, hvis du virkelig har dummet dig meget, at du kan risikere at blive personlig ansvarlig og hæfte personligt i fx et ApS.

(Artiklen fortsætter under billedet…)

ApS hæftelse
Ved at stifte et ApS tager du en mindre risiko. Du hæfter ikke med din personlige formue. Du kan derfor trygt beholde din private bil uanset hvad.

Anpartsselskab startkapital på 40.000 kr.

Hvis du vil starte et kapitalselskab, skal du have en startkapital på 40.000 kr. Du kan gøre det på 2 måder:

 1. Kontant startkapital
 2. Indskyde aktiv(er) som startkapital

Enten som kontanter eller ved at indskyde aktiver af værdi i selskabet. Hvis du vælger at indskyde aktiver i selskabet, skal du desuden have hjælp fra en revisor.

Startkapitalen må gerne anvendes i selskabet. Det betyder, at hvis du fx indskyder 40.000 kr. kontant, må du gerne købe varelager, inventar, firmabil eller lignende for de 40.000 kr.

Indskyder du et aktiv som fx en bil i selskabet, må denne naturligvis også bruges i selskabet.

(Artiklen fortsætter under billedet…)

Indskyde bil i ApS
I et ApS må du gerne – i modsætning til ved IVS – indskyde aktiver som fx en bil for at opfylde kravet om startkapital på min. 40.000 kr.

Anpartsselskab fordele og ulemper

Der er både anpartsselskab fordele og ulemper.

ApS fordelene er bl.a.:

 • Begrænset hæftelse – minimerer risikoen for din private økonomi
 • Du har mulighed for at indskyde aktiver til opfyldelse af reglen om startkapital på 40.000 kr.
 • Virker mere seriøst og mindre risikabelt at handle med udadtil over for kunder, samarbejdspartnere og lignende end fx et IVS
 • Ejerne hæfter ikke solidarisk (som de gør ved interessentskab, I/S)
 • Minimerer risikoen for konflikter i ejerskaben
 • Mulighed for at få kapitalejere og dermed fx få investering (pga. salg af kapitalandele og ingen personlig hæftelse)
 • Mindre risiko vedr. ejerskabet af IP-rettigheder (koder til fx app eller hjemmeside, tekster, billeder designs osv.)
 • Selskabsskat (du kan derfor lettere spare op i selskabet)

Hvis du har kapitalen til at stifte et ApS, anbefales at du gør dette. Hvis du stifter et IVS, vil du skulle følge visse besværlige regler, der kan være en ulempe for selskabet. De fleste vælger også at omdanne IVS’et til et ApS, når de når betingelserne for at kunne gøre dette.

Der er dog også nogle ApS ulemper. Nogle af dem er:

 • Kræver en startkapital på 40.000 kr.
 • Stiftelsesomkostningerne er højere end personlig virksomhed
 • Der skal udarbejdes flere dokumenter som for eksempel vedtægter, ejerbog og stiftelsesdokument ift. personlig virksomhed
 • Har pligt til at offentliggøre årsregnskab (som alle kan se, men kan kun undgås ved at stifte personlig virksomhed såsom interessentskab eller enkeltmandsvirksomhed)
 • Kan have pligt til revision og dermed skal bruge revisor (kan dog i tilfælde undtages, så du slipper)
 • Lovpligtig arbejdsskade forsikring

Læs mere om ApS fordele.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt et ApS er den rette selskabsform for dig, kan du også tage vores test, hvor du kan finde ud af, hvilken selskabsform du kan vælge. Du besvarer nogle spørgsmål, som er relevante for de forskellige selskabsformer, og til sidst får du svar på, hvilken selskabsform der passer bedst til dine behov.

Dog giver testen mest en indikation og ikke en færdig løsning. Vi anbefaler altid, at du får sparring og gode råd til selskabsformen, inden du stifter.

Du kan tage testen i vores artikel: Hvilken selskabsform skal jeg vælge? Find ud af det her.

Stiftelse af ApS pris

Stiftelse af ApS – hvad er prisen? Hvad koster det at stifte ApS?

For at stifte et anpartsselskab skal du bruge nogle juridiske dokumenter som for eksempel:

 • Stiftelsesdokumenter med vedtægter
 • Ejerbog
 • Erklæring om kapital

Derudover skal selve stiftelsen også ske hos Erhvervsstyrelsen. Du kan få en advokat til at hjælpe dig med dokumenterne, og så kan du selv spare nogle penge ved at stifte selskabet selv hos Erhvervsstyrelsen.

Hvis du vælger denne løsning, skal du i princippet kun betale:

 • 700-2.500 kr. for juridiske dokumenter
 • 670 kr. for stiftelsesgebyr til Erhvervsstyrelsen
 • Evt. 500-1.500 kr. til revisor for erklæring om kapital

Det betyder, at du i princippet kan stifte et ApS for kun ca. 1.900 kr. og opefter. Du kan få hjælp til stiftelsen fra en advokat her.

Derudover skal du også have en ejeraftale, hvis I er 2 eller flere ejer af et selskab.

Få hjælp til ApS stiftelse

Vi håber, at denne artikel hjælp dig med at besvare spørgsmålet: “Hvad er et anpartsselskab?”

Er du kommet dertil, hvor du måske overveje, om du gerne vil starte et ApS?

Du kan få hjælp til ApS stiftelse ved at henvende dig til en advokat eller jurist. Du kan få et godt tilbud på en god advokat, som kan hjælpe dig med dokumenterne, stiftelsen mv. her:

FÅ TILUD PÅ HJÆLP TIL STIFTELSE AF APS HER