Interessentskab fordele og ulemper

Interessentskab fordele og ulemper – det her SKAL du vide!

Interessentskab fordele og ulemper – hvad skal du være opmærksom på? Bliv klogere på fordelene og ulemperne ved et I/S.

I denne artikel kan du læse om fordelene og ulemperne ved et I/S. Du kan også læse om interessentskab hæftelse, interessentskabskontrakt og skat i et interessentskab.

Læs herunder og bliv klogere.

Interessentskab fordele og ulemper

Hvilke interessentskab fordele og ulemper er der?

Der er både fordele og ulemper ved at starte et interessentskab (forkortes også I/S).

En af de klare fordele er, at det er en nem, billig og hurtig måde at starte virksomhed på, hvis I er 2 eller flere iværksættere. 

At starte et interessentskab tager i princippet ikke mere end 5-10 minutter, og så har I et CVR-nr.

Til gengæld er en af de store ulemper, at I hæfter personligt og solidarisk. Det betyder, at I kan risikere, at hvis virksomheden får gæld, kan I hver især hænge på HELE regningen – med jeres personlige formue.

Du kan læse mere om hæftelsen længere nede i denne artikel under “Interessentskab hæftelse”.

Her er nogle væsentlige interessentskab fordele:

 • Kræver ingen startkapital
 • Kræver i princippet ikke noget i stiftelsesomkostninger (ingen gebyrer til Erhvervsstyrelsen mv.)
 • Er hurtigt og forholdsvis nemt at stifte (tager normalt ikke mere end 5-10 minutter på virk.dk)
 • Har ikke pligt til at offentliggøre årsregnskab (du kan holde dine regnskabstal hemmelige)
 • Der er ikke krav om nogen lovpligtig arbejdsskade forsikring, men husk stadig fx bogføring
 • Der er ikke samme krav til fx stiftelsesdokumenter med vedtægter og ejerbog, som der ellers er med fx IVS og ApS

Til gengæld er der også ulemper i et interessentskab.

Nogle af de væsentlige interessentskab ulemper er:

 • Personlig hæftelse(!) – høj risiko og privatøkonomien bliver indblandet og med risiko for privat gæld
 • Også solidarisk hæftelse (en for alle, alle for én – al gælden i virksomheden kan du alene hæfte for, hvis de andre i virksomheden ikke kan betale)
 • Stiftes af mange uden at kende konsekvenserne, fordi det er så let og nemt at stifte
 • Kan virke useriøst og risikabelt udadtil over for kunder, samarbejdspartnere og lignende i forhold til for eksempel et ApS
 • Stor risiko for konflikter i ejerskaben bl.a. på grund af risikoen og manglen på aftale – som dog nok kan løses ved en interessentskabskontrakt
 • Meget lav sandsynlighed for at få nye ejere og dermed ingen sandsynlighed for fx at få investering (ingen investorer vil investere i et I/S med personlig hæftelse)
 • Risiko for tvivl om ejerskabet af IP-rettigheder (koder til fx app, hjemmeside eller fx tekster, billeder mv.), medmindre det er udtrykkeligt aftalt i interessentskabskontrakten
 • Kun mulighed for at kunne spare op i selskabet og nøjes med at betale selskabsskat, hvis interessentskabet har virksomhedsordningen, hvilket kræver hjælp fra revisor eller lignende – ellers skal der betales skat af ALT overskuddet

Den væsentligste ulempe, som du skal være klar over, er den personlige hæftelse. Altså, at du hæfter med hele din personlige formue for virksomhedens forpligtelser.

Nu har du fået et overblik over interessentskab fordele og ulemper. Kommer virksomheden til at have meget gæld, og kan de andre i virksomheden ikke betale, kan du risikere at skulle betale al gælden. Du kan læse mere om hæftelsen i interessentskaber med eksempel længere nede.

1498884166_Arrow_Download

FÅ HJÆLP FRA JURIST ELLER ADVOKAT TIL INTERESSENTSKAB HER

Hvad er et interessentskab?

Et interessentskab kan opsummeres som:Virksomhedsformer

 • Forkortes I/S
 • Kræver 2 eller flere ejere
 • Ejerne af et I/S kaldes for “interessenter”
 • I hæfter personligt og solidarisk

Et interessentskab er en populær form for virksomhedsform. Interessentskaber forkortes også I/S og skal bruge betegnelsen I/S efter sig, når virksomhedens navn bruges.

Et interessentskab er for jer, der er 2 eller flere og som vil starte virksomhed med CVR nr. Du kan ikke stifte et interessentskab, hvis du kun er 1 iværksætter. Heller ikke hvis du regner med, at der kommer en ekstra iværksætter med i virksomheden snart.

Hvis du vil starte en personlig virksomhed, og du kun er en enkelt person, skal du i stedet starte en enkeltmandsvirksomhed.

En ejer i et interessentskab kaldes for en interessent. Hvis I er 2 ejere af virksomheden, kalder man det derfor for 2 interessenter i et interessentskab.

I interessentskabet hæfter I personligt, og det betyder at alle regninger og lignende, kan I risikere at skulle betale af egen lomme. I løber derfor en stor risiko ved at stifte et I/S frem for fx et IVS, der ellers ikke kræver mere end 1 kr. at stifte.

Interessentskabskontrakt i et interessentskab

Hvis I alligevel vælger at starte et interessentskab, er det vigtigt at huske at få lavet en interessentskabskontrakt. Interessentskabskontrakten skal bl.a. handle om:

 • Arbejds- og resultatforpligtelser (hvor meget skal I hver især arbejde – X antal timer – hvad skal der opnås af resultater for hver enkelt af os?)
 • Hvad med sygdom eller lignende? Hvad hvis en af os bliver syge og ikke kan arbejde?
 • Hæftelsen (skal vi alle hæfte solidarisk, eller skal vi kunne rette krav, hvis nogle stifter uberettiget gæld – I kan fx aftale pro rata hæftelse, hvor I kan hæfter for jeres ejerandel – er I 2 ejere kan I fx aftale kun at hæfte for 50% hver især)
 • Hvordan skal man kunne komme ud af interessentskabet igen? Skal man kunne købe hinanden ud, skal man kunne forsøge at få en helt fremmed uden for virksomheden med som afløser? Og hvad hvis vi skal have nogle flere, nye ejere med i virksomheden?

Hvis I ikke får lavet en interessentskabskontrakt, kan det få alvorlige konsekvenser for jer. Interessentskabskontrakten er ikke lovpligtig, men anbefales kraftigt. Du kan læse mere om interessentskabskontrakten i vores artikel: Interessentskabskontrakt – komplet guide.

Det anbefales at få en jurist eller en advokat til at rådgive jer om interessentskabskontrakten. Det behøves ikke koste meget mere end nogle få tusinde kroner.

Du kan finde en advokat eller jurist til at hjælpe jer med interessentskabskontrakten her.

Interessentskab flere iværksætter med personlig hæftelse
Et interessentskab er for jer, der er 2 eller flere iværksættere. Vær dog opmærksom på særligt den personlige og solidariske hæftelse og få lavet en interessentskabskontrakt.

Interessentskab hæftelse

Noget af det væsentligste ved et I/S er hæftelsen. I et I/S hæfter I hver især personligt og solidarisk.

Solidarisk hæftelse i interessentskab betyder, at I hæfter for hele regningen og al gælden i virksomheden hver især.

Kan den ene interessent ikke betale regningen, kan den anden interessent risikere at skulle betale hele regningen. Også selvom denne interessent slet ikke har haft noget med regningen at gøre og måske slet ikke er skyld i regningen.

Eksempel: Jens og Ulla starter et interessentskab. Interessentskabet køber varer hos et firma ved navn Engros ApS for 50.000 kr., som skal sælges videre.

Jens og Ulla kan ikke sælge varerne, og de kan ikke betale regningen til Engros ApS til tiden.

Engros ApS kan nu tvinge både Jens og Ulla til at betale hele regningen. Hvis de ikke gør det, kan Engros ApS i sidste ende fx begære deres private biler eller andre private ejendele solgt på tvangsauktion for at regningen bliver betalt.

Hvis Jens fx ikke ejer noget, kan Engros ApS kræve at Ulla skal betale hele regningen på de 50.000 kr.

I bør i en interessentskabskontrakt overveje at aftale pro rata-hæftelse, hvor I indbyrdes aftaler, at I kun hæfter forholdsmæssigt for jeres andel af virksomheden. Er I for eksempel 2 interessenter, der ejer hver især 50%, kan I aftale kun af hæfte for 50% hver især.

Det betyder, at ved gæld på lad os sige 50.000 kr., skal I hver især kun betale 25.000 kr. Udadtil i forhold til dem, som I kan risikere at skylde penge til, hvis der dog stadig være solidarisk hæftelse.

Eksempel: Jens og Ulla har et I/S og aftalt pro rata hæftelse i en interessentskabskontrakt. De kommer til at skylde 50.000 kr. væk til “Engros ApS”, som interessentskabet ikke kan betale.

Ifølge aftalen om pro rata hæftelse skal Ulla betale 25.000 kr. af sin personlige formue og Jens 25.000 kr. af sin personlige formue. Jens har dog ingen penge og ejer ikke noget.

Derfor vil Ulla stadig være forpligtet til at betale de 50.000 kr. til Engros ApS, men hun kan efterfølgende kræve, at Jens skal betale de 25.000 kr. til hende. Hvis Jens senere får penge, skal han derfor betale dem til Ulla på grund af aftalen.

Som nævnt tidligere anbefales det at få en advokat eller jurist til at hjælpe jer med at lave interessentskabskontrakten.

Interessentskab skat

Hvis I vælger at starte et interessentskab, skal I være opmærksom på skatten.

Mange er ikke klar over, hvordan det foregår med skat i et interessentskab. Skal man fx betale skat af udbetaling til løn?

I skal betale skat af alt overskuddet i interessentskabet.

Hvad I trækker ud af løn til jer selv osv. er faktisk lige meget. I skal kigge på jeres regnskab. Hvor mange penge er der brugt i selskabet (som er berettiget som det, man kalder fradrag), og hvor mange penge er der kommet ind?

Overskuddet af det, skal der betales skat af.

Om I så udbetaler 20.000 kr. til jer selv hver dag, er lige meget. I skal betale skat af alt overskuddet, det vil sige:

Indtægter – fradragsberettigede udgifter = overskud, som I skal betale skal af

Eksempel: Jens og Ulla har et I/S. De har brugt 5.000 kr. i udgifter, som de kan trække fra, men har tjent 15.000 kr.

Deres overskud er derfor 10.000 kr. (15.000-5.000 kr. = 10.000 kr.), som de skal betale skat af.

Skatten angives i en udvidet selvangivelse i den korrekte rubrik.

Det kan anbefales at få hjælp fra en revisor eller en jurist/advokat, hvis I ikke er 100% sikre på, hvordan det skal foregå.

Interessentskab regnskab

Husk at I skal bogføre alle jeres bilag, da I har bogføringspligt.

Det betyder, at alle jeres regninger skal ‘posteres’ og have et bilagsnummer, og det samme med jeres indtægter. Når I bogfører, kan I samtidig også få jer en opgørelse over interessentskabets regnskab.

Det kan være en god idé at kigge interessentskabets regnskab igennem. Det fortæller jer meget om, hvordan det går med jeres I/S.

Hvis du har mod på det, kan du selv bogføre og lave regnskabet via et regnskabsprogram. De mest almindelige er fx Dinero, der er gratis eller e-conomic.

Få hjælp til at starte et interessentskab

Vi håber, at du nu er blevet lidt klogere på interessentskab fordele og ulemper.

Hvis du vil starte et interessentskab sammen med nogle andre, er pengene til at få hjælp til det godt givet ud. Se det som en investering, der er pengene værd, så I undgår at lave juridiske fejl eller andet, der kan få konsekvenser for jer.

At drive virksomhed er ikke helt for sjov, og I kan hurtigt komme ud i noget snavs, hvis I ikke er 100% sikre på det I gør.

Udover at få hjælp til selve stiftelsen af interessentskabet, bør I også få hjælp til at få lavet en interessentskabskontrakt. Den er ikke lovpligtig, men hvis I fx skal have en bankkonto, hvilket I med 99% sandsynlighed skal, så vil de ofte bede om en interessentskabskontrakt.

Du kan få hjælp til både at starte et I/S samt til interessentskabskontrakten her:

1498884166_Arrow_Download

FÅ HJÆLP FRA JURIST ELLER ADVOKAT TIL INTERESSENTSKAB HER

1 kommentar

 • Alexander Bojsen, uddannet jurist og cand.jur.

  Hvis du har brug for juridisk rådgivning, kan du booke rådgivning her: https://ejura.dk/raadgivning/

 • Comments for this post are closed.