Likvidator

Likvidator – luk en virksomhed korrekt

Likvidator. Hvad er det? Hvornår har man brug for likvidatoren? Og hvordan kan man ellers lukke et selskab? Hvilken rolle har likvidatoren – og hvad skal denne person udføre af opgaver? Og hvad koster det at få hjælp fra en advokat til det?

Det kan du få svar på i denne artikel.

Har du brug for en advokat som likvidator? Så få uforpligtende tilbud på hjælp fra en likvidator her.

Læs hele artiklen herunder.

Hvad er en likvidator?

En likvidator er den person, der står for afviklingen af et selskab, hvis selskabet skal lukkes. Likvidatoren står for alt det praktiske i den forbindelse.

Der skal udpeges en likvidator ved frivillig likvidation, som skal stå for afviklingen. Det er ejerne af selskabet, der udpeger likvidatoren.

Likvidatoren skal bl.a. stå for betaling at indrykke meddelelse i Statstidende, betaling af eventuel gæld, salg af aktiver, indkalde juridisk korrekt til afsluttende generalforsamling, udarbejde likvidationsregnskab og fordele eventuelt overskud (kaldes også for likvidationsprovenu).

Der er dog flere måder at få lukket et selskab på end kun den frivillige likvidation. Dem kan du læse om herunder.

Frivillig likvidation – den sikre vej
Hvis et selskab har mere gæld end formue, og selskabsloven er overholdt, kan du lukke selskabet på 2 måder: 1) betalingserklæring og 2) frivillig likvidation med likvidator. Den frivillige likvidering er den sikreste vej, da du dermed ikke hæfter personligt for krav efter lukningen.

Sådan lukker du et selskab

Der er kort fortalt 4 måder at lukke et selskab på:

 1. Betalingserklæring (ejeren/ejerne hæfter personligt ved lukningen)
 2. Frivillig likvidation (med egen udpeget likvidator)
 3. Konkurs (kurator udpeget normalt af skifteretten)
 4. Tvangsopløsning (likvidator udpeget normalt af skifteretten)

Mange selskaber lukker i form af frivillig likvidation. Med denne løsning hæfter ejerne nemlig ikke personligt. Det betyder, at de ikke selv skal betale med deres private formue for eventuel uafklaret gæld og lignende

Det er dog et krav for at frivillig likvidation kan lade sig gøre, at selskabet har mere formue end gæld.

(Artiklen fortsætter under billedet…)

luk selskab guide

Derudover skal selskabet have overholdt de almindelige selskabsretlige regler som for eksempel have indsendt årsrapport (ellers vil selskabet i stedet kunne komme under tvangsopløsning af skifteretten).

Ved frivillig likvidation skal selskabet vælge en likvidator. Likvidatoren står for alt det praktiske som for eksempel sørge for indrykning af meddelelse i Statstidende, udarbejdelse af likvidationsregnskab samt stå for den endelige generalforsamling.

Der kan være stor forskel på, hvad en advokat tager i timen for at hjælpe med en frivillig likvidation. Du bør derfor altid indhente tilbud på, hvad det vil koste at få hjælp fra advokaten. Du kan få tilbud på, hvad det vil koste at få hjælp fra en advokat for at være likvidator her.

FÅ TILUD PÅ HJÆLP FRA LIKVIDATOR HER

 

Hvilken rolle har likvidatoren?

Likvidatoren overtager direktørens rolle. Likvidatoren skal stå for afviklingen af selve selskabet. Dette skal ske efter reglerne og gøres juridisk korrekt. Nogle vælger selv at gøre det, men mange selskaber vælger at få hjælp fra en advokat.

Likvidatoren vil blandt andet skulle stå for følgende:

 • Generalforsamling: Indkalde til generalforsamlingen, hvor selskabets ejere vedtager, at selskabet skal likvideres
 • Meddelelse til kreditorer: Likvidator giver meddelelse til dem, der skyldes penge til, at selskabet tages under likvidation
 • Aktiver og passiver afvikles: Gælden betales. Ved uafklaret gæld skal dette afklares, hvilket nogle gange sker ved retssager. Aktiver såsom inventar, driftsmateriale og lignende sælges, i visse tilfælde sælges selve selskabet også helt eller delvist. Denne proces skal minimum vare 3 måneder.
 • LikvidationsregnskabDer udarbejdes et regnskab, når aktiverne og passiverne er afviklet.Regnskabet skal løbe fra seneste årsrapport og frem til datoen for afslutningen af likvidationen.

Til sidst vil likvidatoren skulle registrere den endelige likvidation hos Erhvervsstyrelsen/Virk.dk.

(Artiklen fortsætter under billedet…)

Frivillig likvidation proces

Likvidator pris

Mange selskaber vælger at benytte sig af en advokat som likvidator, da en likvidation kan være komplekst rent juridisk og i mange tilfælde derfor vil kræve advokatbistand.

Overvejer du at lukke et selskab og har brug for en likvidator? Så læs med herunder.

Der kan dog være stor forskel i pris på en likvidator. I mange tilfælde vil det afhænge af, hvor meget tid advokaten skal bruge på arbejdet. Hvis der derfor er tale om et større selskab med mange kreditorer og måske med ansatte, kan likvidationen godt løbe op i mange ti-tusinde kroner. Hvis der er tale om et mindre ApS, hvor du allerede har afviklet størstedelen af gælden osv., kan du ofte slippe billigere.

Inden du vælger en advokat som likvidator bør du dog følge disse råd:

 • Indhent tilbud fra flere advokater
 • Sørg for, at tilbuddet er specificeret, så du ved, hvad der er en del af tilbuddet
 • Oplys om selskabets eventuelle budget til likvideringen og spørg, om advokaten kan holde sig inden for dette budget ud fra de oplysninger, som advokaten har modtaget

Vil du vide, hvad det koster at få en likvidator? Så kan du få et tilbud på, hvad det vil koste herunder.

Få tilbud på hvad det vil koste at få hjælp fra likvidator

Vil du have hjælp fra en advokat eller lignende som likvidator?

Har du brug for en advokat til at hjælpe dig/jer, så kan vi på eJura.dk hjælpe dig med at finde den rette advokat eller lignende med speciale i lukning af selskab, som derefter kan give dig et uforpligtende tilbud på, hvad det vil koste at hjælpe dig.

Udfyld formularen herunder. Derefter kontakter vi dig for at snakke om dine behov. Når det er gjort, kontakter vi vores netværk af advokater og finder den bedste advokat til dine behov. Advokaten kontakter dig derefter direkte og oplyser om pris og indhold af tilbuddet.

Få et uforpligtende tilbud på hjælp fra en jurist/advokat - lad eJura.dk hjælpe med at finde den rette. Det er 100% uforpligtende.
1Beskriv din sag
2Kontaktoplysninger