lukning af virksomhed

Lukning af virksomhed – luk virksomheden uden fejl

Lukning af virksomhed – luk virksomheden uden at begå fejl. Hvis du skal lukke en virksomhed, skal du have styr på, hvordan du gør det juridisk korrekt. Der er forskellige måder at lukke et firma på alt afhængig af, om det er en personlig virksomhed eller et kapitalselskab.

Det kan du læse meget mere om i denne artikel.

Vil du være 100% sikker på at undgå fejl? Så få en advokat til at hjælpe dig med at lukke virksomheden. Få uforpligtende tilbud her.

Læs hele artiklen herunder.

Lukningen af virksomhed – hvordan gør man?

Vil du gerne lukke virksomheden? Så den fremover ophører?

Hvordan du gør, afhænger af om der er tale om en personlig virksomhed eller et kapitalselskab.

Personlige virksomheder er sådan noget som:

 • Enkeltmandsvirksomhed
 • Interessentskab (I/S)
 • Personligt ejet mindre virksomhed (PMV)

Kapitalselskaber er sådan noget som:

 • Iværksætterselskab (IVS) – afskaffet fra år 2019
 • Anpartsselskab (ApS)
 • Aktieselskab (A/S)

Fælles for alle er, at du skal sørge for, at virksomheden/selskabet ikke længere har nogle forpligtelser.

Når du har sørget for dette, kan du vælge at registrere lukningen på Virk.dk. Dette sker forholdsvis simpelt ved personlige virksomheder, mens du ved kapitalselskaber enten skal lave betalingserklæring eller frivillig likvidation med likvidator.

Læs mere om, hvad du skal have styr på i forbindelse med lukningen registreres herunder.

Lukning af virksomhed eller selskab?
Reglerne for lukning af et firma er forskellige alt afhængig af, om du vil lukke en personlig virksomhed eller et kapitalselskab. Lukning af et kapitalselskab kan være mere omstændigt, men kan gøres på flere måder. Overvej altid at få advokatbistand til lukningen, så du undgår fejl og få dumme “efter-regninger”.

Det skal du have styr på ved lukningen af virksomheden

Uanset hvilken selskabsform du har valgt, skal du sørge for, at selskabet ikke længere har nogle forpligtelser.

Det betyder, at du bl.a. skal sikre:

 • Ansatte er opsagt korrekt
 • Kontrakter og forpligtelser er opsagt
 • Skatteregnskabet skal laves

Hvis du har drevet virksomheden med VSO (virksomhedsordningen), skal du også sørge for at opsparingen udlægges korrekt.

Hvis der har været tale om en virksomhed eller et selskab med mindre drift vil ovenstående normalt ikke skabe de store udfordringer. Hvis du dog har haft en virksomhed, som har haft flere aktiviteter osv., kan det være en god idé at få hjælp fra en advokat eller lignende i forbindelse med lukningen af virksomheden.

FÅ TILUD PÅ HJÆLP TIL LUKNING AF VIRKSOMHED HER

 

Skatteregnskab ved lukning af virksomhed

Hvis du lukker en personlig virksomhed (enkeltmandsvirksomhed, interessentskab eller personligt ejet mindre virksomhed), skal du huske at sørge for at skatteregnskabet bliver udarbejdet – og bliver udarbejdet korrekt.

Du skal bl.a. sørge for at sælge alt, hvad der kan sælges. For eksempel inventar, driftsmateriale osv. Derudover skal du have betalt al gæld. Du skal både betale den gæld, der er forfalden, og den der ikke er forfalden. Det vil sige både den gæld, hvor betalingsfristen er overskredet, og den gæld, hvor der er en betalingsfrist i fremtiden.

Derefter skal du oplyse tabet eller fortjenesten i dit skatteregnskab.

Oplyser du ikke fortjeneste eller tab fra virksomheden senest 1. juli året efter, at du har lukket virksomheden, vil du blive opkrævet 200 kr. pr. dag efter fristen i bøde – dog højst 5.000 kr.

Skatteregnskabet skal oplyses i dit oplysningsskema. Det er også det, der tidligere blev kaldt for selvangivelsen.

Lukning af virksomhed – enkeltmandsvirksomhed el. lign.

Vil du lukke en virksomhed som for eksempel en enkeltmandsvirksomhed eller et interessentskab?

Så skal du være opmærksom på, at du hæfter personligt!

Dette gælder også efter, at du har lukket virksomheden. Det er derfor vigtigt, at du lukker virksomheden korrekt. Hvis du ikke gør dette, vil du også komme til at hæfte med din private formue, selvom virksomheden er lukket. Derfor kan det være en god idé bruge en time eller to hos en advokat for at sikre, at lukningen af virksomheden sker uden fejl.

Du skal derfor huske på at sørge for at lave skatteregnskab osv. Du skal også sikre dig, at du fortsat har adgang til den digital postkasse (virksomhedens e-boks).

Derefter logger du ind her og registrerer lukningen.

Virksomhedens forpligtelser
Du skal altid sørge for, at virksomheden ikke har flere forpligtelser ved ophør. Du skal opsige eventuelle kontrakter og aftaler og betale al gæld og lignende.

Lukning af virksomhed – IVS, ApS eller A/S

Vil du i stedet lukke et selskab? Som for eksempel et iværksætterselskab (IVS), anpartsselskab (ApS) eller aktieselskab (A/S)?

Så kan du ikke “nøjes” med ovenstående registreringer.

Selskabet skal i stedet lukkes på en af disse måder (klik for at gå til)

Læs mere om de forskellige måder herunder.

Lukning af selskab med betalingserklæring

Den nemmeste måde at lukke et kapitalselskab er ved at lave en såkaldt betalingserklæring. Det er dog også den ‘farligste’.

Betalingserklæringen er en erklæring, hvor alle ejerne af selskabet underskriver, at de er enige i at lukke selskabet på denne måde.

Grunden til, at denne måde er farlig skyldes, at det er en fravigelse af den begrænsede hæftelse, der hidtil har været i selskabet. Efter lukning med betalingserklæring vil ejerne af selskabet hæfte personligt.

Det er ikke uhørt, at mange kreditorer er snu og kender til disse regler. Hvis de opdager, at et kapitalselskab er lukket med betalingserklæring, går de direkte efter kapitalejerne, hvis kreditorerne ikke har fået deres betaling.

Det betyder, at hvis der senere opstår krav eller gæld imod selskabet (selvom det er lukket), så skal ejerne betale af “egen lomme” og dermed den private formue. Af samme årsag vælger mange at lukke selskabet med frivillig likvidation og likvidator, som du kan læse mere om herunder.

Vil du læse mere om betalingserklæringen, kan du læse om reglerne i vores artikel om betalingserklæring.

Lukning af selskab med frivillig likvidation og likvidator

Den sikreste måde at lukke et selskab er ved frivillig likvidation med en likvidator.

Ved denne metode skal selskabet udpege en likvidator. Likvidatoren skal stå for alt det praktiske i forbindelse med afviklingen af selskabet. Likvidatorens rolle vil bl.a. være at skulle stå for:

 • Generalforsamling: Indkalde til generalforsamlingen, hvor selskabets ejere vedtager, at selskabet skal likvideres
 • Meddelelse til kreditorer: Likvidator giver meddelelse til dem, der skyldes penge til, at selskabet tages under likvidation
 • Aktiver og passiver afvikles: Gælden betales. Ved uafklaret gæld skal dette afklares, hvilket nogle gange sker ved retssager. Aktiver såsom inventar, driftsmateriale og lignende sælges, i visse tilfælde sælges selve selskabet også helt eller delvist. Denne proces skal minimum vare 3 måneder.
 • LikvidationsregnskabDer udarbejdes et regnskab, når aktiverne og passiverne er afviklet.Regnskabet skal løbe fra seneste årsrapport og frem til datoen for afslutningen af likvidationen.

(Artiklen fortsætter under billedet…)

Frivillig likvidation

Efter selskabet er lukket med frivillig likvidation, vil ejerne ikke komme til at hæfte personligt. Det betyder, at dem, som selskabet eventuelt skylder penge til eller kommer til at skylde penge til, ikke vil kunne kræve, at gælden betales af ejerne personligt.

De fleste der vælger at lukke selskabet med frivillig likvidation vælger at lukke selskabet med hjælp fra en advokat, som bliver udpeget som likvidator. Du kan få et forpligtende tilbud på, hvad det vil koste at få hjælp fra en advokat, her.

Læs mere om lukningsmetoden i vores artikel om frivillig likvidation med likvidator.

Der er to andre muligheder for lukning af virksomhed: tvangsopløsning og konkurs. Dem kan du læse om herunder.

Andre muligheder for lukning

Udover ovenstående muligheder for at lukke et selskab, kan selskabet lukkes på 2 andre måder:

 1. Tvangsopløsning og
 2. Konkurs

Tvangsopløsning vil ske automatisk, hvis Erhvervsstyrelsen opdager, at du ikke overholder visse regler som for eksempel nogle regler i selskabsloven. Erhvervsstyrelsen vil for eksempel sende selskabet til tvangsopløsning, hvis selskabet ikke indleverer årsrapporten inden for fristerne.

Hvis et selskab ikke vil ende i en lukning ved tvangsopløsningen, skal selskabet søge om genoptagelse. Det kan være en besværlig proces. Læs mere om reglerne i vores artikel om tvangsopløsning.

En anden mulighed for lukning er ved konkurs. Hvis selskabet har mere gæld end formue, er selskabet insolvent. Det betyder, at selskabet kan blive lukket ved konkurs. Dog kræver det, at selskabet begæres konkurs og der derefter udpeges en kurator.

Det kan for eksempel være Lønmodtagernes Garantifond begærer selskabet konkurs, hvis selskabet ikke får betalt løn til ansatte.

Hverken tvangsopløsning eller konkurs er normalt nogen særlig god måde at lukket et selskab på.

Har du brug for hjælp til at få lukket en virksomhed eller et selskab? Så få et uforpligtende tilbud på, hvad det koste herunder.

Få tilbud på hjælp fra advokat til lukning af virksomhed eller selskab

Vil du være sikker på at undgå fejl? Og undgå ubehagelige overraskelser ved at lukke din virksomhed?

Så få et tilbud på, hvad det vil koste at få hjælp fra en advokat eller jurist.

Vi på eJura.dk kan hjælpe dig med at finde den rette advokat eller lignende med speciale i lukning af selskaber, som derefter kan give dig et uforpligtende tilbud på, hvad det vil koste at hjælpe dig.

Udfyld formularen herunder. Derefter kontakter vi dig for at snakke om dine behov. Når det er gjort, kontakter vi vores netværk af advokater og finder den bedste advokat til dine behov. Advokaten kontakter dig derefter direkte og oplyser om pris og indhold af tilbuddet.

Få et uforpligtende tilbud på hjælp fra en jurist/advokat - lad eJura.dk hjælpe med at finde den rette. Det er 100% uforpligtende.
1Beskriv din sag
2Kontaktoplysninger