Hvad er omsætningsaktiver

Omsætningsaktiver – hvad er omsætningsaktiver? Læs her

Omsætningsaktiver er et begreb, der kan forvirre mange ikke-økonomisk kyndige. Begrebet er dog relevant for virksomheder og forstå virksomhedens regnskab. Du kan læse om, hvad et omsætningsaktiv er i denne artikel.

Omsætningsaktiver – hvad er omsætningsaktiver?

Omsætningsaktiver er alt det, som virksomheden forventer at få realiseret, videresolgt eller forbrugt inden for det nærmeste år. Derfor kan man sige, at et omsætningsaktiv er et aktiv, der kan omsættes forholdsvis let.

Omsætningsaktiver er relevante for en virksomheds drift, fordi det løbende er med til at kunne betale virksomhedens udgifter. Omsætningsaktiverne indgår dermed i det, som man kalder selskabets normale “varekredsløb”.

Omsætningsaktiverne kan blandt andet inddeles i følgende kategorier:

  • Varebeholdninger
  • Tilgodehavender og
  • Likvide beholdninger (kasse- og bankbeholdning)

De bliver også nogle gange kaldt for “likvide aktiver” eller kortfristede aktiver, fordi de kan omsættes til kontanter med forholdsvis stor lethed. I en virksomheds regnskab vil omsætningsaktiver være en post på virksomhedens balance.

Omsætningsaktiver har en brugstid på under ét år, hvilket er i modsætning til anlægsaktiver, som har en brugstid på over ét år.

FÅ HJÆLP FRA REVISOR TIL REGNSKABET

Forskellen på anlægsaktiver og omsætningsaktiver

Den store forskel på anlægsaktiver og omsætningsaktiver er som nævnt brugstiden. Anlægsaktiver er aktiver med en brugstid på over et år, mens omsætningsaktiver er aktiver, der har en brugstid på under et år. Omsætningsaktiver forventer man altså at få realiseret eller lignende inden for det nærmeste år.

Fælles for anlægsaktiver og omsætningsaktiver er, at de begge er aktiver, der fremgår af balancens aktivside.

Varebeholdning – hvad er varebeholdning som omsætningsaktiv

Som nævnt vil en virksomheds varebeholdning være et omsætningsaktiv.

Varebeholdninger er det, som virksomheden forventer at ville kunne omsætte af varer, som er på lager. En virksomheds lager er derfor varebeholdning. Det kan også være råvarer eller varer under fremstilling.

Tilgodehavender – hvad er tilgodehavender som omsætningsaktiv

Tilgodehavender kan inddeles i flere ‘underkategorier’. Tilgodehavender som omsætningsaktiv kan være:

  • penge tilgodehavender fra salg af vare- og tjenesteydelser
  • igangværende arbejder for fremmed regning og
  • periodeafgrænsningsposter (i form af forudbetalte omkostninger)

Et tilgodehavende som omsætningsaktiv er med andre ord noget, som en virksomhed har til gode hos virksomhedens skyldnere (debitorer).

Et eksempel på tilgodehavender som omsætningsaktiv kan være, hvis virksomheden har penge til gode hos SKAT eller lignende.

Varedebitorer – hvad er varedebitorer som likvide beholdninger

En varedebitor er en kunde i virksomheden, der skylder virksomheden penge efter at have købt varer. Det vil typisk være, hvis en virksomhed har givet kredit på en varelevering til en kunde. Kreditten er dermed en kortfristet gæld, som skal betales af kunden inden for ét år.

Varedebitorer vil derfor også indgå i virksomhedens omsætningsaktiver, fordi det kan forventes at blive realiseret (indkasseret) inden for det nærmeste år.

Likvide beholdninger – hvad er likvide beholdninger som omsætningsaktiv

Likvide beholdninger som omsætningsaktiv er penge, som virksomheden har. Det kan være penge på virksomhedens bankkonti eller lignende.

De likvide beholdninger er et omsætningsaktiv, fordi det kan realiseres og forbruges og dermed indfri økonomiske forpligtelser inden for det nærmeste år.

Omsætningsaktiver eksempel

Eksempel: Omsætningsaktiv kan for eksempel være varekøb på kredit, som endnu ikke er betalt af kunden.

Hvordan beregner man omsætningsaktiver?

Du kan beregne en virksomheds omsætningsaktiver via dets regnskab. Hvis du bruger almindelige regnskabsprogrammer, vil du kunne beregne virksomhedens omsætningsaktiver.

Omsætningsaktiverne vil som nævnt fremgå af balancen under aktiv-siden.

Du kan se en virksomheds omsætningsaktiver hos regnskabsprogrammer såsom Dinero, e-conomics og Billy.

Brug for hjælp til regnskab og omsætningsaktiver?

Synes du også, det er svært at finde rundt i omsætningsaktiver, anlægsaktiver og lignende?

Så kan du få hjælp at hente hos en revisor. En revisor vil kunne hjælpe dig med dit årsregnskab og virksomhedens årsrapport og med at kunne få styr på din virksomheds økonomi.

Du kan finde en god revisor her:

FÅ HJÆLP FRA REVISOR TIL REGNSKABET

1 kommentar

  • Alexander Bojsen, uddannet jurist og cand.jur.

    Hvis du har brug for juridisk rådgivning, kan du booke rådgivning her: https://ejura.dk/raadgivning/

  • Comments for this post are closed.