Tvangsopløsning – læs om regler og genoptagelse

Tvangsopløsning. Erhvervsstyrelsen kan tage et selskab under tvangsopløsning i en række tilfælde. Dem kan du læse om i denne artikel. Hvis du ikke ønsker, at tvangsopløsningen skal resultere i lukning af din virksomhed, skal du søge om genoptagelse. Vil du lukke selskabet, vil det i mange tilfælde være bedre at søge om genoptagelsen og derefter frivillig likvidation.

Det og meget mere kan du læse om i denne artikel.

Har du brug for hjælp fra en advokat? For eksempel til at hjælpe med genoptagelse. Så få tilbud på, hvad det vil koste at få hjælp her.

Du kan læse hele artiklen herunder.

Hvad betyder det at være under tvangsopløsning?

Driver du et kapitalselskab (IVS, ApS eller A/S), er der en række regler bl.a. i selskabsloven, som skal overholdes.

Selskabet kan tages under tvangsopløsning af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Det registreres i Virk.dk. Derefter sendes sagen videre til skifteretten, som kan tvangsopløse og lukke selskabet med hjælp fra en likvidator.

Der findes flere former for tvangsopløsning:

 1. Formløs opløsning
 2. Likvidation
 3. Konkurs

Formløs opløsning: Denne metode bruges ofte af skifteretten, hvis der er få eller ingen aktiver i selskabet og dermed ingen formue – men der heller ikke er gæld, der skal afvikles.

Likvidation: Hvis selskabet har aktiver og passiver (formue og gæld), men vurderes at være solvent (have mere formue end gæld), vil skifteretten normalt træffe afgørelse om, at tvangsopløsningen skal ske ved likvidation. Skifteretten udpeger normalt en likvidator.

Likvidatorens salær kan være noget af en udgift, som betales så vidt muligt af selskabet. Derfor kan det i mange tilfælde bedre betale sig, at selskabet forsøger at få genoptaget selskabet og dernæst får likvideret selskabet ved frivillig likvidation med likvidator, der er udpeget af selskabet selv.

Konkurs: Hvis selskabet har mere gæld end formue, vil selskabet tages under konkursbehandling. Der vil normalt blive udpeget en kurator, som står for afviklingen af konkursboet.

Læs om, hvornår selskaber kan komme under tvangsopløsning herunder.

Erhvervsstyrelsen kan tage et selskab under tvangsopløsning
Hvis selskabet ikke overholder en række regler i selskabsloven, kan selskabet tages under tvangsopløsning. Hvis selskabet ikke “genoptage”, vil det betyde, at selskabet lukkes af skifteretten. Dette kan gøres ved formløs opløsning, likvidation eller konkurs.

Hvornår kommer et selskab under tvangsopløsning?

Et selskab kommer under tvangsopløsning af Erhvervsstyrelsen, hvis selskabet ikke overholder en række regler i selskabsloven.

Selskaber kan tages under tvangsopløsning i følgende tilfælde:

 • Selskabet har ikke indsendt årsrapport efter selskabslovens regler
 • Selskabet har tabt en del af sin selskabskapital uden at reagere el. lign.
 • Selskabet skal have en revisor, men har ikke anmeldt en revisor til Erhvervsstyrelsen
 • Selskabet har ikke en lovlig ledelse
 • Selskabet har ikke registreret legale eller reelle ejere

Hvis selskabet for eksempel ikke har indleveret årsrapport vil Erhvervsstyrelsen automatisk tage selskabet under tvangsopløsning. Erhvervsstyrelsen vil sende opløsningen videre til skifteretten, der vil bestemme, hvordan selskabet skal afvikles (formløs opløsning, likvidation eller konkurs).

Eksempel: Jens driver et anpartsselskab. Han glemmer at indsende årsrapporten til Erhvervsstyrelsen, som han ellers skulle senest 5 måneder efter regnskabsårets udløb. Jens får derfor et brev fra Erhvervsstyrelsen med en afgift samt en frit på 4 uger til at indsende det.

Jens får ikke indsendt årsrapporten inden for fristen. Derfor sender Erhvervsstyrelsen sagen til skifteretten. Skifteretten tager anpartsselskabet under tvangsopløsning i form af likvidation. Jens kan nu kun undgå at selskabet bliver lukket ved at søge om genoptagelse.

Selskabet kan i visse tilfælde genoptages. Det betyder, at selvom Erhvervsstyrelsen har taget selskabet under tvangsopløsning, kan selskabets ejere undgå, at selskabet bliver lukket af skifteretten. Du kan læse om, hvordan dette kan lade sig gøre herunder.

Tvangsopløsning genoptagelse

Hvis først selskabet er taget under tvangsopløsning af Erhvervsstyrelsen, kan selskabet kun undgå at blive lukket ved at søge om genoptagelse.

Genoptagelsen skal ske senest 3 måneder efter, at Erhvervsstyrelsen har sendt sagen til skifteretten. Derudover må skifteretten ikke allerede have opløst selskabet.

Vil du gerne undgå tvangsopløsningen? Så kan det være en god idé at kontakte en advokat hurtigst muligt. Der gælder mange regler for genoptagelse. En advokat vil kunne hjælpe dig med at sikre, at det hele gøres korrekt. Hvis du ikke når at genoptage selskabet inden for de 3 måneder på grund af fejl eller lignende, vil selskabet blive lukket.

Få et uforpligtende tilbud på, hvad det vil koste at få hjælp fra en advokat her.

Hvis du ønsker at genoptage selskabet efter, at det er taget under tvangsopløsning, skal du bl.a. have styr på følgende:

 1. Juridisk korrekt beslutningsgrundlag
 2. Kapitalen skal erklæres tilstede
 3. Rette op på evt. manglende forhold
 4. Anmodning hos Erhvervsstyrelsen samt betaling af gebyr

Dette vil advokaten kunne hjælpe dig med at stå for. Nedenstående er en kort gennemgang, men ikke komplet.

1. Juridisk korrekt beslutningsgrundlag

Beslutningen skal træffes juridisk korrekt ved generalforsamling og dermed have et beslutningsreferat. Juridisk korrekt vil bl.a. sige, at selskabet skal beslutte det med vedtægtsmajoritet, som 2/3 af de afgivne stemmer og 2/3 af den på generalforsamlingen repræsenterede selskabskapital. Dette vil en advokat sikre sig er opfyldt, så genoptagelsen ikke afvises. Selskabets ledelse skal ligeledes vælges på ny.

2. Kapitalen skal erklæres tilstede

En godkendt revisor skal erklære, at kapitalen for kapitalselskabet stadig er tilstede i selskabet. Hvis der for eksempel er tale om et anpartsselskab, skal revisoren kunne erklære, at der stadig er minimum 40.000 kr. tilstede i kapital i selskabet.

Nogle advokater samarbejder med revisorer, som kan gøre dette til en god pris, så du ikke også selv behøves at skulle på jagt efter en revisor.

3. Rette op på evt. manglende forhold

Hvis selskabet er taget under tvangsopløsning på grund af eventuelle manglende forhold som for eksempel manglende indsendelse af årsrapport, skal dette gøres. Ellers vil genoptagelsen ikke kunne finde sted.

Årsrapporten skal indsendes på almindelig vis til Virk.dk.

Hvis der er tale om andre manglende forhold som for eksempel manglende registrering af legale eller reelle ejere, skal disse oplysninger indberettes.

4.Anmodning hos Erhvervsstyrelsen samt betaling af gebyr

Du skal anmode om genoptagelse hos Erhvervsstyrelsen. Det gør du på Virk.dk.

Derudover koster det et gebyr på 350 kr. (2019) for at anmode om genoptagelsen.

Hvis selskabet er taget under tvangsopløsning, fordi du ikke længere “gider” selskabet, bør du overveje at søge om genoptagelse og i stedet lukke selskabet ved for eksempel frivillig likvidation med likvidator. Læs mere om mulighederne herunder.

FÅ TILUD PÅ HJÆLP FRA ADVOKAT HER

 

Andre måder at lukke et selskab på

Er dit selskab taget under tvangsopløsning, fordi selskabet ikke længere er i drift? Og vil du blot gerne få lukket selskabet?

Hvis du/I ikke længere vil fortsætte med at drive virksomhed, bør du/I i stedet overveje at lukke selskabet med frivillig likvidation med likvidator. Det kan også overvejes at lukke selskabet med betalingserklæring, men dette anbefales ikke grundet den personlige hæftelse.

For der er i alt 4 måder at lukke et selskab på:

 1. Betalingserklæring
 2. Frivillig likvidation med likvidator
 3. Konkurs
 4. Tvangsopløsning

(Artiklen fortsætter under billedet…)

luk selskab guide

Hvis du ikke ønsker at fortsætte driften af selskabet, bør du derfor få genoptaget selskabet og derefter starte frivillig likvidation, hvor du selv udpeger likvidator. Dette vil være langt billigere for dig/selskabet, hvis der er formue i selskabet.

Er der mere gæld end formue i selskabet vil tvangsopløsningen medføre i konkurs. Skifteretten udpeger selv kurator.

Har du brug for en advokat/jurist til at hjælpe med tvangsopløsning, kan du få et uforpligtende tilbud på, hvad det vil koste, herunder.

TIP: Søg om genoptagelse – og luk selskabet ved frivillig likvidation
Er du taget under tvangsopløsning, fordi du ikke vil drive selskabet videre? Men har selskabet stadig formue? Lad ikke en likvidator fra skifteretten bruge hele formuen op. Overvej i stedet at søge om genoptagelse og luk selskabet ved frivillig likvidation med likvidator, du selv har udpeget. Det kan spare dig/selskabet for mange tusinde kroner.

Få tilbud på hjælp fra advokat eller jurist her

Vil du søge om genoptagelse af selskabet? Eller i stedet gå efter frivillig likvidation (langt billigere for selskabet?

Så få et tilbud på, hvad det vil koste at få hjælp fra en advokat eller jurist.

Vi på eJura.dk kan hjælpe dig med at finde den rette advokat eller lignende med speciale i lukning af selskaber, som derefter kan give dig et uforpligtende tilbud på, hvad det vil koste at hjælpe dig.

Udfyld formularen herunder. Derefter kontakter vi dig for at snakke om dine behov. Når det er gjort, kontakter vi vores netværk af advokater og finder den bedste advokat til dine behov. Advokaten kontakter dig derefter direkte og oplyser om pris og indhold af tilbuddet.

Få et uforpligtende tilbud på hjælp fra en jurist/advokat - lad eJura.dk hjælpe med at finde den rette. Det er 100% uforpligtende.
1Beskriv din sag
2Kontaktoplysninger