Kapitalselskab eller personlig virksomhed?

Virksomhedsformer – personselskab eller kapitalselskab?

Kapitalselskab eller personlige virksomheder? Det kan koste dig dyrt ikke at kende forskellen, når du skal stifte virksomhed. Kapitalselskaber er blandt de mest anvendte – læs om reglerne bag i denne artikel. 

(Sidst opdateret juli 2017)

Overordnet set sondres der mellem personlige virksomheder (benævnes også af nogle som personselskaber) og kapitalselskaber. Hvis du allerede kender forskellen på disse to, kan du bare scrolle videre.

Når du skal starte virksomhed er det vigtigt at kende de forskellige virksomhedsformer. I forbindelse med opstart af virksomhed skal du vælge mellem nogle forskellige virksomhedsformer. Derfor vil der i det følgende blive gennemgået lidt om forskellen mellem personselskab og kapitalselskab. De forskellige virksomheder, der kan være relevante for iværksættere, er overordnet:

Kapitalselskab og personlig virksomhed: relevante virksomhedsformer:

Personlig virksomhedKapitalselskaber
(Hobbyvirksomhed –
dog ikke en erhvervsvirksomhed på trods af navnet)
 Iværksætterselskab (IVS)
 Enkeltmandsvirksomhed Anpartselskab (ApS)
 Interessentskab (I/S) Aktieselskab (A/S)

Hvad er så forskellen på personselskaber og kapitalselskaber? Ud over navnene er den helt store forskel hæftelsen. Hæftelsen vil sige det, som man er forpligtet til, altså at man “hæfter” for det. Ved at drive virksomhed vil der altid være en ‘risiko’, fordi du hæfter for noget. Hæftelsen er forskellig alt efter, om du vil stifte et personselskab eller kapitalselskab:

  • Personselskaber = personlig hæftelse
  • Kapitalselskaber = begrænset hæftelse

Personlig hæftelse og begrænset hæftelse

Hæftelse er vigtigt at tage stilling til

Personlig hæftelse vil sige, at risikoen er personlig. Du hæfter personligt. Det betyder, at hvis du på et tidspunkt ikke kan betale dine udgifter kan kreditorerne (dem, som du skylder penge til) indkassere pengene af dig personligt (hvis det fx er enkeltmandsvirksomhed). Kreditorerne kan altså ‘gå uden om’ din virksomhed, hvis der ikke er flere penge i virksomhedens pengekasse og kræve fyldestgørelse igennem din personlige økonomi og personlige ejendele. Hvis du slet ikke har nogen penge, kan de gøre udlæg i dine aktiver. Det betyder, at hvis du for eksempel har en bil, kan de kræve den solgt på tvangsauktion for at få indkasseret de penge, du skylder.

Som virksomhedsejer i et personselskab hæfter de personer, som driver virksomheden, og som indgår i personselskabet og har dermed også ansvaret.

Begrænset hæftelse vil modsat personlig hæftelse sige, at du kun hæfter for et begrænset beløb. Det skyldes, at virksomheden drives af kapitalselskabet og på dettes ansvar. Kapital selskabet er en selvstændig juridisk person, hvilket vil sige, at hvis kapitalselskabet skylder penge til nogle kreditorer, kan de kun søge fyldestgørelse (indkassere pengene) igennem selskabet. Hvis kapitalselskabets pengekasse er tom, og der ikke er aktiver, tilgodehavender eller lignende, er der ikke mere at gøre for kreditorerne. De kan altså modsat ved personlig hæftelse ikke indkassere pengene igennem kapitalejerne personligt, da hæftelsen er begrænset.

Eksempel: Anpartsselskab hæftelse

Ved start af kapitalselskab sker der et indskud af kapitalandele. Ved for eksempel Anpartsselskab (ApS) er der krav om kapitalindskud på kr. 50.000, og derfor hæfter deltagerne i kapitalselskabet stadig for dette indskud. Det vil sige, at deltagerne i kapitalselskabet selvfølgelig godt kan ‘tabe’ de kr. 50.000, som de har skudt ind i virksomheden. Kapitalejerne er dog ‘fredet’ udover de kr. 50.000, som de har indskudt. Kreditorerne eller andre medkontrahenter kan altså ikke tage udlæg i personlige aktiver som personlig bil, egen bærbar og lignende, men kan godt tage udlæg i for eksempel firmabilen og lignende. Hvad der kan tages udlæg i og lignende hører til insolvensretten, som ikke vil blive gennemgået nærmere her.

Så skal jeg da bare stifte et kapitalselskab.. eller?

Personselskaber er noget mere ‘risikofyldte’ end kapitalselskaber, da der er personlig hæftelse ved at drive et personselskab. Dog er situationen ikke altid helt så enkelt. Ofte har det været nødvendigt at få finansieret virksomheden på en eller anden måde – typisk igennem bankfinansiering. Banken er godt klar over, at deltagerne i et kapitalselskab kun hæfter begrænset, hvilket jo for kreditorernes side (i dette tilfælde banken, der har ydet banklånet) er en klar ulempe. Banken løber dermed en stor risiko. For at sikre sig og beskytte sig bedst muligt vil bankerne ofte kræve en personlig hæftelse i form af kaution. Det betyder, at kapitalejererne nu alligevel ikke kun hæfter begrænset, men også hæfter personligt for kapitalselskabets gæld over for banken.

I sådanne tilfælde kan det måske endda næsten bedre betale sig at stifte personselskab, da det kan give adgang til fradrag for tab og afskrivninger ved skatteopgørelsen.

Tilstrækkelig kapitalberedskab

Derudover er der andre forhold, der er vigtige at tage med i overvejelsen. Kapitalselskabet er indrettet sådan, at hvis det taber penge, vil deltagerne af kapitalselskabet kun hæfte begrænset, mens hvis det tjener penge, kan det trækkes ud som løn til deltagerne i kapitalselskabet. På den måde er det lidt en win-win at drive et kapitalselskab (med kaution til eventuel bankfinansiering for øje). Man taler derfor om, at kapitalejernes risikoprofil er asymmetrisk. For at undgå at kapitalejere misbruger denne asymmetri er loven indrettet sådan, at der stilles krav om tilstrækkelig kapitalberedskab.

Normalt er kravet til kapitalindskud for ApS kr. 50.000, men hvis der drives virksomhed, hvor det må anses for nødvendigt at have et større kapitalindskud, stilles der krav til dette. Hvad der er tilstrækkeligt kapitalberedskab afhænger altså af virksomheden og dets budget. Ønsker du at være Mercedes bilforhandler er der større krav til et tilstrækkeligt kapitalberedskab end hvis du vil starte en lille webshop, der sælger hårelastikker. Dette kan du læse mere om i artiklerne om kapitalselskaber.

Personlig virksomhed eller kapitalselskab?

Der er både fordele og ulemper ved personselskab hhv. kapitalselskab. Det er derfor en afvejning, der skal tages, som afhænger af flere faktorer såsom formålet med virksomheden, virksomhedens størrelse, finansiering og budget.

Kapitalselskaber kan på mange måder virke som den ‘ideelle’ løsning på grund af den begrænsede hæftelse. Kapitalselskabet er der også en selskabsform, som er en slags ‘færdig’ pakke, som fungerer rigtig godt. Dog er det slet ikke altid, det er nødvendigt med et kapitalselskab, og det kan sågar være mere fordelagtigt med et personselskab i visse tilfælde.

Overvejer du stadig, hvilken selskabsform du skal vælge?

Hvis du stadig tænker: “Hvilken selskabsform skal jeg vælge” eller “Hvilken selskabsform er den bedste for mig?”, så kan du tage vores test og finde ud af, hvilken selskabsform, der kan være bedst for dig:

Hvilken selskabsform skal jeg vælge? Find ud af det her.

Vi vil også altid anbefale, at du får nogle gode, personlige råd tilpasset netop din situation fra en advokat eller en revisor. Du kan finde en god advokat til en skarp pris her:

1498884166_Arrow_Download

FIND ADVOKAT MED SPECIALE I KAPITALSELSKABER

 

Kapitalselskab eller personlig virksomhed?