Arbejde i udlandet skat – skal man betale skat af arbejde i udlandet?

Ifølge dansk skattelovgivning skal du også betale dansk skat af indtægter, der er også er erhvervet i andre lande end Danmark. Det er også dette, der i dansk skatteret kaldes globalindkomstprincippet.

Hvor står der, at man skal betale skat af penge tjent i udlandet?

Globalindkomstprincippet, altså det skatteretlige princip om, at du også skal betale skat af indkomst fra udlandet, står i statsskattelovens § 4. I paragraffen står helt præcist:

“Som skattepligtig indkomst betragtes med de i det følgende fastsatte undtagelser og begrænsninger den skattepligtiges samlede årsindtægter, hvad enten de hidrører her fra landet eller ikke, bestående i penge eller formuegoder af pengeværdi…”

FÅ HJÆLP FRA REVISOR TIL SKATTEPROBLEMER

Hvad betyder globalindkomstprincippet helt konkret?

Globalindkomstprincippet betyder derfor helt konkret, at hvis du tjener penge i udlandet, vil du også skulle betale dansk skat. I praksis betyder det, at hvis du tager til Kina og arbejder og tjener 100 kr., og den kinesiske lønindkomstbeskatning er på 20%, så skal du først og fremmest betale 20% til Kina, det vil sige 20 kr. Dernæst skal du betale de danske skatter, hvilket måske samlet set er på 37%, og derfor skal du ligeledes betale 37 kr. til den danske stat.

Hvornår gælder globalindkomstprincippet?

Ligesom meget andet jura er dette blot hovedreglen, og der gælder nogle undtagelser til denne hovedregel. For eksempel er der en undtagelse om skatteloft og dobbeltbeskatning. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du skal betale skat af indkomst erhvervet fra udlandet, anbefales det derfor at søge råd hos en advokat.

Brug for mere hjælp?

Har du brug for mere hjælp til skat og lignende. Så kan revisor være en god idé. En revisor kan hjælpe dig med skattemæssige problemstillinger, som fx hvis du har arbejdet i udlandet, og du vil være sikker på ikke at få et skattesmæk.

Du kan få hjælp fra en billig revisor ved at finde den rette her:

FÅ HJÆLP FRA REVISOR