Arbejdsmarkedsbidrag

Hvad er arbejdsmarkedsbidrag? Læs svaret her.

Arbejdsmarkedsbidrag er en indkomstskat på linje med de andre indkomstbeskatninger. Bidraget kan betegnes som et socialt bidrag, men er efter ‘øremærkningens’ ophør blevet en helt almindelig indkomstskat. Dette bidrag blev indført i år 1997 og har sin egen lov: arbejdsmarkedsbidragsloven.

FIND ADVOKAT MED SPECIALE INDEN FOR SKATTERET HER

 


Hvor mange procent er arbejdsmarkedsbidraget?

Hvis du skal betale arbejdsmarkedsbidrag er det 8 procent. AM-bidraget bliver fratrukket som det første efter ATP og eget pensionsbidrag er fratrukket. Så rækkefølgen er:

 • ATP og eget pensionsbidrag
 • Betaling af AM-bidrag
 • Øvrige skatter af skattepligtig indkomst og personlig indkomst

 

Hvorfor betaler man arbejdsmarkedsbidrag?

Mange tænker: “Hvad går arbejdsmarkedsbidrag til?”. Bidraget går primært til de udgifter, som staten har på arbejdsmarkedet i form af dækning af dagpenge, efteruddannelse, orlov, aktivering og andet uddannelse.

 

Hvornår betaler man arbejdsmarkedsbidrag?

Rent juridisk er du pligtig til at betale de 8 procent i arbejdsmarkedsbidrag , hvis du har lønindkomst ved beskæftigelse i et ansættelsesforhold. Du altså betale arbejdsmarkedsbidrag, hvis du modtager løn eller er selvstændig (eventuelt overskud for personlig virksomhed). Du skal ligeledes betale arbejdsmarkedsbidrag af indkomster som for eksempel aktieløn, feriepenge, godtgørelser, honorarer, tantiemer, provision og lignende, der er optjent i et ansættelsesforhold.

Hvad skal man ikke betale arbejdsmarkedsbidrag af?

Du er undtaget arbejdsmarkedsbidraget, hvis du er på SU (Statens Uddannelsesstøtte), sygearbejdsløshedsdagpenge, arbejdsløshedsdagpenge, får udbetalinger fra pensions- og ulykkesforsikinsordninger samt livsforsikringsordninger, tjenestemandspension, sociale ydelser og andre overførselsindkomster, efterløn, folkepension, førtidspension og underholdsbidrag.

På SKATs hjemmeside kan du læse en nogenlunde komplet liste af, hvad du skal betale og ikke betale arbejdsmarkedsbidrag af.

1498884166_Arrow_Download

FIND ADVOKAT MED SPECIALE INDEN FOR SKATTERET HER

Brug for hjælp til skatten?

Har du brug for mere hjælp til skat? En revisor kan hjælpe dig på mange forskellige punkter for eksempel med selvangivelsen, årsopgørelsen, fradrag og meget mere.

En revisor er ikke så dyr, som mange går og tror. I sidste ende kan det være dyrere for dig IKKE at bruge en revisor! En revisor kan nemlig spare dig for mange penge og problemer som for eksempel skattesmæk og lignende.

Du kan finde ud af, hvordan du finder en billig revisor ved at se her: Billig revisor.

14 kommentarer

 • Jostein Nilsen

  Jeg bor i Norge men arbejder for et dansk firma. Jeg har fået innvilget en norsk A1 søknad. Det vil si at jeg er sosialt sikret i Norge. Er AM bidrag noe man må betale til Danmark selv når man er sosialt sikret i Norge ? Og de 3 månedene jeg har betalt AM bidrag til Danmark, den tiden det tok å behandle A1 søknaden, kan jeg få disse refunderet ?
  På forhånd tak for svar.

  • Alexaner Bojsen, BA.jur.

   Hej Jostein.
   Jeg vil anbefale dig at tage kontakt til en advokat med speciale i skatteret, når det vedrører en så konkret problemstilling.

 • Pauline Stokholm

  Jeg arbejder for et firma som udsender folk til at arbejde i udlandet (u-lande). De bliver nu ramt af den nye arbejdsmarkedsreform og vil pr. 1/7 2017 ikke længere kunne få dagpenge, når de vender tilbage til Danmark. Det gør de fordi de ikke indbetaler AM bidrag i Danmark, mens de er afsted. Vil de på en eller anden måde “frivilligt” kunne indbetale AM-bidrag, mens de bor og arbejder i udlandet?

  • Alexaner Bojsen, BA.jur.

   Hej Pauline.
   Dit spørgsmål vedrører retten til dagpenge. Retten til dagpenge er betinget af, at medlemmet har bopæl i Danmark og forud for hver udbetaling af dagpenge har haft 52 ugers arbejde som lønmodtager inden for de sidste 3 år. Det er kun arbejde, som er udført i perioder, hvor medlemmet har været optaget i en Arbejdsløshedskasse, der medregnes til opfyldelse af 52-ugers arbejdskravet. Hvis dette er opfyldt, vil de ansatte som udgangspunkt kunne få dagpenge uanset om der betales AM-bidrag (så længe medlemmet er optaget i en A-kasse og opfylder kravene om bl.a. beskæftigelse).
   Jeg vil derfor tage fat i A-kassen skriftligt for at få tilsagn om, at man stadig bevarer retten til dagpenge, selvom man bliver udsendt til udlandet.
   Mvh Alexander Bojsen.

 • Lis Gr Nielsen

  Er det korrekt at man som folkepensionist skal betale ATP-bidrag og AM-bidrag af en lønindkomst man samtidig modtager ved at udføre noget arbejde som lønmodtager?

  • Alexaner Bojsen, BA.jur.

   Hej Lis.
   Der skal som nævnt i artiklen ikke betales AM-bidrag af folkepension, men hvis du modtager almindelig løn ved siden af folkepensionen, vil det være A-indkomst og AM-bidragspligtigt.
   Mvh Alexander Bojsen

 • Sanne Sadolin

  Hej .
  Jeg har gennem flere år undret mig over, hvorfor jeg som førtidspensionist skal betale AM-bidrag af min pension.
  Jeg er helt på det rene med jeg skal betale de 8 % i AM-bidrag af de få timer jeg hver uge arbejder, for at have indhold i mit liv, men jeg forstår simpelthen ikke hvorfor jeg hver måned bliver trukket 8% af selve pensionen?
  Kan det være rigtigt?

  Mvh. Sanne Sadolin

  • Lars Hansen

   Hej Sanne.

   Jeg tror mange på førtidspension og pension
   Betaler am-bidrag. Men loven siger sådan.
   Der skal ikke betales AM-bidrag af førtidspension, da førtidspensionen ikke er omfattet af bidragspligten i AMBL § 2. Personer, der modtager førtidspension, og som indbetaler ATP, skal betale AM-bidrag af ATP-beløbet, jf. AMBL § 2, stk. 1, nr. 4. Bidraget opgøres og indbetales af ATP, se KSL § 49 D.

   Om man kan gøre noget ved det, og få det der er betalt tilbage ved jeg ikke.
   Men jeg har besluttet at finde ud af hvor mange der betaler am-bidrag ud af deres pension.
   M.v.h Lars

 • Per Nielsen

  Skal jeg betale ambitioner når man et i fleks job hilsen fra Per Nielsen

 • Carla Jensen

  Jeg arbejdede for et firma registreret uden for Europa, men jeg har altid betalt AM-bidrag. Hvordan kan jeg få AM-bidrag tilbage?

 • Hanni Brohus

  eg vil gerne spørge om man kan AM bidrag udbetalt når man bliver 7o år.
  Jeg kan oplyse at vedkommende har været på bistand i mange år kom på
  førtidspension og nu på folkepension. Har ikke været på arbejdsmarked
  siden 1980 .
  For mit vedkommende har jeg været på arbejdsmarked siden 1967 til 2001
  Jeg er i dag folkepensionist 71år. har ikke fået AM bidrag da jeg blev 70 år.

 • Aage Feldthaus

  Hej
  Jeg har fået udbetalt en erstatning fra året 2009 hvor firmaet gik konkurs.
  Der er blevet trukket AM bidrag. Er det korrekt ? og hvilken trækprocent skal bruges.
  Jeg er pensionist og har været det siden firmaet lukkede i 2008.

  Venlig hilsen
  Aage Feldthaus

 • Niels Elvstrøm

  Betaler arbejdsgiveren også til AM bidrags ordningen, eller er det udelukkende de ansatte?
  Undrer mig fordi min arbejdsgiver oplyser en langt højere månedsindkomst til skat med teksten: lønindkomst inklusive AM bidrag.
  Beløbet er som sagt langt højere end beløb som fremgår af mine månedlige lønsedler, svinger mellem kr. 5 og 7.000 i årets sidste otte måneder. Men ikke i årets første fire måneder hvor udsvinget kun er + 2.000.
  Resultatet er naturligvis langt højere årsindkomst end jeg har opgivet til skat, og dermed følgende restsskat.

 • Lars Jensen

  Hej,

  Jeg arbejder i Danmark, men er skattemæssigt domicileret til Norge. Det vil sige at den indkomstskat jeg har betalt i Danmark, modregnes fra det jeg skal betale i Norge. Regnes AMBIen med som indkomstskat? Med andre ord kan jeg trække denne fra i Norge?

  venlig hilsen
  Lars Jensen

 • Comments for this post are closed.