Brug for hjælp til retssager?

Har du en sag, der måske skal for retten - eller allerede er ved taget i retten?

Proces handler om retssager. Det vedrører alle spørgsmål i forbindelse med en retssag - lige fra retssagens begyndelse til der kommer dom. Spørgsmål i forbindelse med proces og retssager kan være:

  • Hvornår kan en sag tages i retten?
  • Hvad er en stævning, hovedforhandling, duplik og replik?
  • Hvad er Byretten, fogedretten, boligretten, Sø- og Handelsretten, Landsretten og Højesteret? Hvornår skal en sag i de forskellige 'retter'?
  • Hvem skal betale sagsomkostningerne?
  • Hvornår kan man anke en dom? Hvad betyder det, at man anker en dom? Hvornår kan man kære en kendelse?

Disse spørgsmål er noget en advokat med speciale i proces kan svare på og er ekspert i. 

Brug for hjælp til en retssag?

Er der nogle, der skylder dig penge eller lignende? Er der nogle, der har gjort noget strafbart? Eller vil du gerne have, at der er nogle, der stopper med at gøre noget bestemt? 

Hvis du har brug for yderligere hjælp end du kan få her på eJura.dk, skal du have fat i en advokat med speciale i proces og at føre retssager. Du kan finde en god advokat inden for proces og retssager her:

FÅ HJÆLP FRA ADVOKAT MED SPECIALE I PROCES

 

49

6