Ugifte samlevende bodeling

Ugifte samlevende bodeling – sådan gør I

Ugifte samlevende bodeling – hvordan foregår det? Hvordan er reglerne? Hvad med huset? Hvad med bilen? Hvem skal have hvad? Og hvad med børnene?

I denne artikel kan du få svar på, hvordan bodelingen foregår, hvis I ikke har været gift, men kun har været ugifte samlevende/kærester og boet sammen.

Har du spørgsmål til bodelingen i et papirløst forhold?

Få uforpligtende og gratis tilbud fra advokat her.

Læs hele artiklen herunder.

Ugifte samlevende bodeling regler

Ugifte samlevende bodeling er anderledes i forhold til, hvis I havde været gift.

Når I er ugift samlevende betyder det, at I ikke har indgået noget ægteskab. Dermed gælder de almindelige bodelingsregler ikke. Derfor er den ‘svage økonomiske’ part ikke beskyttet lige så meget, som hvis I havde været gift.

Hvis I har været ugift samlevende og går fra hinanden, vil bodelingen foregå ud fra, at I beholder alt det, som I hver især ejer. Det er kun det, som I ejer sammen, der skal deles – medmindre I har lavet en aftale om andet.

Det betyder, at hvis det kun manden, der ejer huset og kun ham, der står på skødet, så er det manden, der i princippet også beholder huset. Kvinden får derfor ikke del i huset. Heller ikke selvom hun til gengæld har gjort rent i huset, passet haven osv.

Eksempel på bodeling for ugift samlevende

Vil du have et eksempel på bodeling, når I er kærester og ikke er gift?

Så lad os tage dette eksempel:

Eksempel: Jens og Gitte er samlevende og har ikke indgået ægteskab. De ejer huset sammen og står begge på skødet. Der er en friværdi på 1 mio kr. Det er kun Jens, der ejer deres bil. Bilen har en værdi af 100.000 kr.

Jens og Gitte går fra hinanden.

Da Jens og Gitte begge står på skødet på huset, skal friværdien i huset deles. Det betyder, at Jens får 500.000 kr. og Gitte får 500.000 kr. (halvdelen af 1 mio. kr. til hver). Hvis fx Jens vil blive boende, kan han det, hvis han betaler 500.000 kr. til Gitte.

Da det kun er Jens, der ejer bilen, skal den ikke deles med Gitte. Jens kan derfor beholde bilen. Heller ikke selvom Gitte ofte har fået lov til at låne bilen og fx betalt ofte betalt benzin mv.

Reglerne er derfor de samme med bilen. Hvis det kun er manden, der står på papirerne på bilen, så er det også manden, der ejer den og kan beholde den, selvom I går fra hinanden. Hvis I begge står på papirerne på bilen, så skal den deles ligeligt.

Det betyder, at hvis bilen er 100.000 kr. værd, så skal kvinden have 50.000 kr. og manden 50.000 kr.

I visse tilfælde kan det betyde, at det er nødvendigt at sælge bilen. Hvis manden gerne vil beholde bilen, skal han uanset hvad betale 50.000 kr. til kvinden, hvis de ejer den sammen. Hvis han ikke kan det, må han derfor sælge den.

Selvom I ikke har været gift, kan det være en rigtig god idé at få lavet en bodelingsoverenskomst, hvis I går fra hinanden.

Reglerne er altså overordnet:

  • Den, der ejer ejendelen (bolig, bil, indbo osv.), får lov at beholde den og skal ikke dele den
  • Ejer I begge en ejendel, skal den deles mellem jer
  • Ejer I fx begge boligen, skal I dele den mellem jer – er det kun den ene, der ejer boligen, kan denne beholde boligen, imens den anden skal flytte

1498884166_Arrow_Download

BRUG FOR HJÆLP? FÅ TILBUD FRA ADVOKAT HER

 

Ingen “formuefællesskab” for papirløse forhold

Reglerne for papirløse forhold er anderledes end for gifte.

Hvis du er gift, har du det, der hedder “formuefællesskab” på grund af reglerne i ægtefælleloven. Det betyder, at hvis I går fra hinanden (skilsmisse eller separeret), så skal alt deles – også det, som kun den ene ejer.

Hvis du er gift, og det kun er manden, der står på skødet på huset, så skal manden alligevel dele huset med dig. Hvis der er 1 mio. i friværdi i huset, skal han derfor i princippet aflevere 500.000 kr. til kvinden.

MEN! Sådan er reglerne IKKE for samlevende og papirløse forhold. Hvis I ikke er blevet gift, har I ikke “formuefællesskab”.

Derfor skal I ikke dele det, som I hver især ejer. Er det kun manden, der ejer huset og kun ham der står på skødet, skal huset i princippet ikke deles.

Ugifte samlevende bodeling af fast ejendom

Hvordan er det så med ugifte samlevende og bodeling af fast ejendom?

Hvis I kun har været kærester/samlevende og boet sammen, afhænger delingen af, hvem der ejer boligen.

Hvis I ejer en ejerbolig sammen, står I begge på papirerne, og derfor vil boligen skulle deles.

Hvis det kun er den ene, der ejer boligen, er det i princippet kun denne, der får boligen og derfor fx kan blive boende eller sælge og få alle pengene fra salget.

(Artiklen fortsætter under billedet…)

Ugifte samlevende bodeling af fast ejendom og bolig
Det er den, der ejer boligen, der får lov til at beholde den. Hvis det kun er den ene af jer, der ejer boligen, skal den derfor ikke deles med den anden.

Hvis I begge ejer boligen – gæld eller udskyde salget?

Det er dog ikke altid lige nemt og smart at sælge en bolig.

Det kan være, at I får et stort underskud ved at skulle sælge på grund af boligmarkedet og dermed stifter en stor gæld. Derfor kan det være, at I er nødt til at aftale, at den ene får lov til at fortsætte med at bo i boligen og sælger på et senere tidspunkt.

Det kan derfor være, at I ved bodelingen skal aftale, at boligen sælges, når markedet går bedre og først senere deles, så I får halvdelen af salget hver. På den måde undgår I begge en stor gæld på grund af underskuddet ved salget.

Det kan være en god idé at aftale en frist fx at boligen skal deles inden for 10 år. Det kan ligeledes være en god idé at aftale, at lånene skal deles op, så I ikke længer begge står og hæfter for alle lånene.

Det er en aftale, som I skal forsøge at lave med banken og realkreditinstituttet. Hvis I ikke aftaler at dele lånene op i 50/50, kan du risikere, at hvis den anden ikke kan betale til lånene, at du skal betale HELE lånet. Selvom I ikke er sammen længere og bor sammen i boligen, hæfter I nemlig i princippet begge for HELE lånet.

Hvis den ene derfor ikke kan betale lånet, kan banken og realkreditinstituttet gå til den anden og forlange at hele lånet skal betale.

Fordelen ved at udskyde salget, selvom I begge ejer boligen, er, at I undgår at evt. få en stor gæld efter salget af boligen på grund af markedet går dårligt.

Ulempen er, at den, der skal flytte ofte ikke kan flytte i en ny ejerbolig, fordi han/hun mangler pengene fra salget af boligen. Derudover skal han/hun stadig betale til lånet, selvom han/hun ikke bor i boligen, hvilket kan være svært økonomisk.

Hvis kun den ene ejer boligen, men begge har betalt

Der er flere eksempler på, at det kun er den ene, der ejer boligen, men I begge har betalt til boligen fx til lånene.

Det kan være mere eller mindre tilfældigt, om det kun er den ene eller begge, der står på skødet. Det er måske ikke noget, som I har tænkt videre over.

Er det så retfærdigt, at I begge har betalt lige meget til boligen og lånene, men at boligen ikke skal deles?

Nej, det er det ikke, men det vil være en konkret vurdering.

Derfor har domstolene også i nogle eksempler været inde og vurdere, at boligen skulle deles, hvis begge parter har betalt ligeligt i en lang periode og fx til renoveringer mv. Men det afhænger meget af den konkrete situation. I mange tilfælde kan retten vurdere, at det har været betaling til ‘den fælles husholdning’, medmindre der er lavet aftale om andet fx samejeoverenskomst.

Eksempel: Jens og Gitte er ugift samlevende. Det er kun Jens, der ejer ejerboligen. De flyttede sammen i den for 10 år siden. De boede hver for sig i to andre boliger førhen.

Gitte har betalt halvdelen til lån, forsikring og ejerafgift mv. igennem hele perioden, hvor de har boet sammen. Gitte står dog ikke på skødet.

Jens og Gitte går fra hinanden. Hvis Jens ikke vil dele ejerboligen med Gitte, kan Gitte starte en retssag, om at boligen skal deles med hende. Det afhænger af, hvad der er aftalt, hvor meget der er betalt mv.

Det kan være svært at få kompensation som ugifte samlevende. Men som nævnt er det en konkret vurdering og afhænger af lige netop jeres situation.

Få et uforpligtende tilbud på, hvad det vil koste at få hjælp fra os her.

Ugifte samlevende bodeling af bil

Hvordan er ugifte samlevende bodeling regler for bil?

Igen er reglen for papirløse forhold som udgangspunkt:

Den, der ejer bilen, får også lov til at beholde bilen.

Hvis det kun er manden, der står på papirerne på bilen, behøves han derfor i princippet ikke at dele den med kvinden, hvis de går fra hinanden.

Hvis kvinden dog har betalt ligeligt til bilen, men bare ikke står på papirerne, og manden alligevel ikke vil dele bilen, kan der anlægges sag ved retten. Hvis du har behov for det, kan det være relevant med hjælp fra en advokat.

Her på eJura.dk hjælper vi dig også gerne med dine spørgsmål – få et uforpligtende tilbud på juridisk rådgivning her.

(Artiklen fortsætter under billedet…)

Ugifte samlevende bodeling bil
Det er den, der ejer bilen, der får lov til at beholde den og behøves derfor ikke at dele den, hvis I går fra hinanden.
Er det kun manden, der står på papirerne, er det dermed i princippet kun ham, der får lov til at beholde bilen.

Ugifte samlevende bodeling af alt andet

Ugifte samlevende bodeling af alt andet end hus og bil? Det er samme princip for alt. Også for jeres porcelæn, fjernsynet, cyklerne osv.

Den, der ejer det, har i princippet ret til at beholde det og behøves derfor ikke dele det med den anden.

Er det dig, der ejer porcelænet, skal du ikke dele det med den anden. Heller ikke selvom I begge flittigt har brugt porcelænet.

Det er kun, hvis I begge ejer det, og I begge har købt det sammen, at det skal deles ligeligt mellem jer.

Ugifte samlevende bodeling og gæld

Hvordan er reglerne for ugifte samlevende bodeling og gæld?

Det er kun, hvis I begge har stiftet gælden, at den også skal indgå i jeres ‘regnskab’.

Hvis det fx kun er manden, der står på et lån, så er det kun manden, der skal betale den gæld. Derfor kan han som udgangspunkt ikke forlange, at kvinden også skal betale til gælden.

Hvis I begge har stiftet gælden hæfter I det, man kalder for ‘solidarisk’. Solidarisk hæftelse betyder, at I begge hæfter 100% for gælden. Hvis den ene ikke kan betale gælden, kan den anden risikere at skulle betale HELE gælden. Også selvom I begge har stiftet gælden.

Når I hæfter ‘solidarisk’ betyder det derfor, at I ikke blot kan regne med kun at skulle betale halvdelen af gælden, og så er den ude af verden. Du kan i princippet risikere at skulle betale til gælden indtil at hele gælden er betalt. Også selvom du har betalt halvdelen af hele gælden.

Hvis I begge har stiftet gælden, kan det derfor overvejes at lave en aftale med dem, som I har stiftet gælden hos om at opdele gælden, så I kun kan hæfte for 50% af gælden hver.

Eksempel: Jens og Gitte er ugifte samlevende og har et banklån på 20.000 kr. De har stiftet gælden sammen og står derfor begge på papirerne.

Jens og Gitte går fra hinanden. Selvom de går fra hinanden, skal de begge betale lånet. De hæfter solidarisk, hvilket betyder, at hvis fx Gitte ikke kan betale, kan Jens risikere at skulle betale hele lånet – altså 20.000 kr.

Derfor kan det være værd at prøve at få opdelt lånet, så Jens kun skal betale af på et lån på 10.000 kr. og Gitte skal betale af på et lån til 10.000 kr. Det er en aftale, der skal laves med banken, og som kan være svær at indgå.

Hvis I ikke kan blive enige om bodelingen

Hvad gør man, hvis man ikke kan blive enige om bodelingen som ugifte samlevende?

Først og fremmest skal I som ugifte samlevende forsøge selv at løse bodelingen. I skal forsøge at sætte jer ned og lave en liste over det, som I ejer sammen og dele det. Den ene får bilen og den anden får indboet plus nogle kontanter fx.

Lav en liste, som I begge underskriver, så I har det på skrift. Du kan eventuelt bruge vores bodelingsoverenskomst skabelon.

Hvis I alligevel slet ikke kan finde ud af at blive enige fx fordi den ene mener, at I nogle ejendele, men den anden mener, at det kun er ham/hende, der ejer dem, kan I tage sagen i skifteretten.

Skifteretten behandler dog kun sager om bodeling for ugifte samlevende, hvis I er uenige om mere end 1 ejendel. Hvis I fx kun er uenige om huset, kan I som udgangspunkt ikke tage sagen i skifteretten.

Hvis I er uenige om fx kun huset pga. I begge har betalt til lånene, men kun den ene står på skødet, skal I i stedet anlægge en almindelig retssag ved byretten – og ikke skifteretten. Da vil det være nødvendigt med hjælp fra en advokat.

Men vær opmærksom på, at det er svært for ugifte samlevende at få kompensation ved bodeling. Det skyldes, at retten i mange sager vil vurdere, at det er betaling til ‘den fælles husholdning’, medmindre der er lavet en specifik aftale om andet fx en samejeoverenskomst.

Derfor kan den ene sjældent komme og forlange noget tilbagebetalt, selvom I begge fx har betalt til lån mv.

Ugifte samlevende børn

Hvad med børnene, hvis I er ugifte samlevende, og I går fra hinanden? 

Først og fremmest skal I have lavet en samværsaftale. Skal barnet være lige meget hvert sted? Altså, en såkaldt 7/7 deleordning? Eller er der grund til, at barnet skal være mere hos den ene frem for den anden?

I skal have lavet en samværsaftale, som I underskriver og selv opbevarer.

Det kan I i princippet gøre selv uden indblanding fra Familieretshuset eller advokat. Er du i tvivl om reglerne, kan du let og til en god pris stille dine spørgsmål til en juridisk rådgiver her.

Hvis I ikke kan blive enige, skal I i Familieretshuset, der vil forsøge at hjælpe jer. De kan i sidste ende træffe afgørelse om samværsaftalen ud fra jeres oplysninger, børnesamtale med barnet og oplysninger fra skole, daginstitution og kommune.

Det kan derfor være en god idé at forberede dig inden du skal i Statsforvaltningen. Skriv din situation og få hjælp til, hvad du skal gøre ved at skrive til os her.

Hvis I er ugifte samlevende, skal I være opmærksom på, at faderen ikke nødvendigvis får automatisk forældremyndighed. Hvis moderen går hen og dør, kan det have store konsekvenser for barnet.

Det er kun hvis faderen fx har boet hos moderen min. 10 måneder inden fødslen, at faderen får fælles forældremyndighed med moderen.

Har I fælles forældre myndighed, er der ligeledes en række fælles beslutninger som fx skole valg og andre væsentlige beslutninger.

Derfor er det vigtigt at finde ud af, hvem der har forældre myndigheden, hvis I ikke har været gift.

(Artiklen fortsætter under billedet…)

Ugifte samlevende bodeling børn
I skal selv forsøge at lave en aftale om samvær. Kan I ikke dette, skal I igennem Statsforvaltningen.
Husk også at få styr på, om I har fælles forældremyndighed.

Papirløst forhold bodeling

Hvis I har været i et papirløst, vil bodelingen være som nævnt ovenover – det er den samme som ved ugifte samlevende bodeling.

Alt, hvad I ejer hver især skal IKKE deles med den anden. Hvis I ejer noget sammen, skal det dog deles.

Er det kun manden, der ejer bilen, er det ham, der får lov til at beholde den. Han skal altså ikke betale noget eller dele den med kvinden.

Få svar på dit juridiske spørgsmål

Vil du have svar på dit juridiske spørgsmål om ugifte samlevende bodeling eller få en vurdering af din sag?

Her på eJura.dk kan du få svar på dine spørgsmål om reglerne ugifte samlevende bodeling online eller telefonisk. Du kan derfor få hjælp, uanset hvor i landet, du befinder dig. Vil du mødes fysisk i København, kan vi selvfølgelig også finde ud af det.

Der er aldrig to sager, der er ens. Derfor tager vi gerne en uforpligtende snak med dig om sagen.

Derefter får du et uforpligtende tilbud på, hvad det vil koste at få hjælp fra os.

Hvis vi skal hjælpe dig med sagen laver vi en samarbejdsaftale, så du har prisen og arbejdets omfang på skrift, inden vi påbegynder arbejdet. Det betyder, at du ikke behøves være bange for en dyrere advokatregning, end du havde regnet med. Hvis du har et budget, kan vi skrive det ind i samarbejdsaftalen, så du ikke får en ‘uheldig’ oplevelse.

En advokat kan sagtens tage 2.500 kr. i timen, når de skal besvare dine spørgsmål. Vores timepriser er ca. det halve, men hvor lang tid der skal bruges på sagen afhænger af flere faktorer.

Få et uforpligtende tilbud på, hvad det vil koste at hjælpe dig her:

 

1498884166_Arrow_Download

FÅ UFORPLIGTENDE TILBUD HER

 

 

1 kommentar

  • Alexander Bojsen, uddannet jurist og cand.jur.

    Hvis du har brug for juridisk rådgivning, kan du booke rådgivning her: https://ejura.dk/raadgivning/

  • Comments for this post are closed.