Vitterlighedsvidner

Vitterlighedsvidner – hvornår, og hvilke krav er der?

Vitterlighedsvidner. Hvad er det? Hvornår skal man bruge dem? Og hvilke krav er der til dem? Og hvilket ansvar har de i forbindelse med at være vidner til underskrift af et dokument?

Det og meget mere kan du læse om i denne artikel.

Overvejer du at få lavet testamente? Undgå fejl i testamentet – få en uforpligtende snak med os om dit testamente her.

Læs hele artiklen herunder.

Hvad er vitterlighedsvidner?

Vitterlighedsvidner er vidner, der bevidner 3 ting:

 1. Underskriftens ægthed
 2. Dateringens rigtighed
 3. Underskriverens myndighed

Der vil normalt være to vitterlighedsvidner i en aftale eller andet juridisk dokument, hvis der bruges vidner. I visse tilfælde kan en advokat bruges som vidne.

Vitterlighedsvidner benyttes ved ensidige erklæringer. Det vil sige erklæringer, der giver en vis ret. Det kan for eksempel være:

I visse tilfælde er det et lovkrav med vitterlighedsvidner for eksempel efter tinglysningslovens regler. Dette gælder for eksempel ved salg og pantsætning (fx ved pantebrevslån), hvorefter alle fuldmafgter skal bekræftes af to vitterlighedsvidner. Det er også et lovkrav efter arveloven, hvis der laves vidnetestamente. Læs mere om vidnetestamentet, og hvorfor du i stedet bør lave notartestamente længere nede i artiklen.

I visse tilfælde mange tilfælde kan det dog være valgfrit. For eksempel er det valgfrit i bodelingsaftaler (aftale om bodelingen ved skilsmisse/separation).

I de valgfrie situationer kan det dog være en god idé alligevel at overveje to vitterlighedsvidner. Der er dog en række krav til vitterlighedsvidnerne. Du kan læse om kravene herunder.

Hvad er et vitterlighedsvidne?
Vitterlighedsvidnet er et vidne, der kan bruges ved udarbejdelse af juridiske dokumenter. Vidnet er en ekstra sikkerhed for, at underskriften er ægte, datoen for underskrift passer og den der underskriver er myndig (over 18 år og ‘ved sine fulde fem’).

Hvem kan være vitterlighedsvidner?

Det er ikke alle, der kan være vitterlighedsvidner.

Der er en række krav til et vitterlighedsvidne. Hvis vitterlighedsvidnet ikke opfylder betingelserne, vil det kunne medføre, at dokumentet ikke vil være gyldigt. For eksempel vil et vidnetestamente ikke være juridisk gyldigt, hvis vidnerne ikke opfylder betingelserne.

Der gælder følgende betingelser for vidnerne:

 • Vidnerne må ikke have en personlig interesse (det må derfor ofte ikke være din ægtefælle, men bør i stedet være kollegaer, venner eller lignende)
 • Vidnerne skal være 18 år og myndige (vidnerne skal med andre ord ved være ‘sine fulde fem’)
 • Vidnerne skal være bevidst om opgaven som vitterlighedsvidne

Derudover bør det af dokumentet fremgå en erklæring om vidnerne. Erklæringen bør indeholde:

 • Vidnernes navn
 • Vidnernes adresse
 • Vidnernes stillingsbetegnelse
 • Vidnernes CPR-nr.
 • Datering
 • Personlig og tydelig underskrift

Det er ikke et krav, at vidnet kender den, der underskriver. Men da vidnet er vidne på, at underskriveren er den, som underskriveren påstår, datoen er rigtig samt at underskriveren er myndig, vil det ofte kræve, at vidnet kender underskriveren lidt.

Det er heller ikke noget krav, at vitterlighedsvidnet skal bekræfte det, der står i dokumentet. Vidnet behøves derfor slet ikke kende til det, der står i selve dokumentet.

FÅ TILUD PÅ HJÆLP FRA ADVOKAT ELLER JURIST HER

 

Hvilket ansvar har vitterlighedsvidner?

Vitterlighedsvidner skal ikke bekræfte det, der står i dokumentet. Det er derfor ikke nødvendigt, at vidnerne gennemlæser dokumentet, inden de underskriver.

Vidnerne har alene til formål at sikre:

 1. Underskriftens ægthed
 2. Dateringens rigtighed
 3. Underskriverens myndighed

Vidnerne kan derfor ikke blive ansvarlige for det, der står i dokumentet. Vidnerne kan dog blive indkaldt i retssager eller lignende, hvor der for eksempel kan opstå tvivl om, hvorvidt det er den rigtige person, der har underskrevet dokumentet.

Af samme årsag bør underskriveren ikke allerede have underskrevet dokumentet, da vidnerne ellers ikke kan dokumentere underskriftens ægthed og dateringens rigtighed.

Vidnet har ikke ansvar for indholdet
Vidnet har ikke noget ansvar for indholdet i dokumentet. Vidnet behøves derfor ikke skulle gennemlæse hele aftalen eller dokumentet, men skal blot bevidne dokumentet.

Vitterlighedsvidner eller notar ved testamente?

Skal du oprette testamente? Og er der ikke “blot” tale om et børnetestamente (testamente om barnets forældremyndighed, hvis begge forældre afgår ved døden)?

Så kan du vælge 2 former for testamenter:

 1. Notartestamente, eller
 2. Vidnetestamente

Mange overvejer at oprette testamentet som vidnetestamente, fordi det ikke kræver, at man møder op foran en notar. Det kræver blot to vitterlighedsvidner, som bevidner oprettelsen af testamentet.

Ulempen ved vidnetestamenter er dog, at de ikke automatisk kommer til skifterettens kendskab. Det er nemlig kun notartestamenter, der opbevares i centralregisteret for testamenter. Når en person afgår ved døden vil der nemlig ske følgende:

 • Bedemanden eller præsten sender en dødsboanmeldelse til skifteretten
 • Skifteretten kontakter kontaktpersonen, som fremgår af dødsboanmeldelsen
 • Skifteretten afholder telefonmøde med kontaktpersonen
 • Skifteretten vejleder om, hvordan boet skal afvikles og beslutter herefter om betingelserne for fx privat skifte er opfyldt
 • Hvis betingelserne er opfyldt, benytter arvingerne sig typisk af en advokat som kontaktperson
 • Kontaktpersonen vil herefter skulle stå for at fordele arven efter det testamente, som skifteretten vil være i besiddelse af

Med et vidnetestamente kan testamentet destrueres, blive væk eller lignende.

Vælger du alligevel vidnetestamentet, er der følgende krav til vidnerne:

 • 2 vidner skal underskrive testamentet straks efter opretteren har underskrevet eller vedkendt testamentet
 • Vidnerne skal have kendskab til, at de bevidner oprettelsen af et testamente
 • Vidnerne skal være fyldt 18 år, være myndige og skal have fornuftsmæssig råden (må ikke være psykisk syge, sindsforvirrede eller lignende)
 • Vidnet må ikke begunstiges i testamentet, ligesom deres ægtefælle, samlever, beslægtede, søskende, nærtstående mv., ikke må være begunstiget i testamentet
 • Der må ikke være øvrige omstændigheder, der kan vække tvivl om deres habilitet (om der er nogen interessekonflikt)
 • Vidnerne skal i testamentet afgive en erklæring, bl.a. med bopæl, stilling og adresse mv.

Læs mere i vores artikel om vidnetestamente.

Overvejer du at få lavet testamente? Så læs med herunder.

Få hjælp fra en jurist til at lave testamentet

Overvejer du at få hjælp til testamentet? 

Få en uforpligtende snak med os om dine ønsker til de efterladte.

Du bestemmer selv, om du ønsker at få vores hjælp til testamentet eller ej. Vi har fast pris på udarbejdelse af testamente for 2.999 kr. inkl. moms og inkl. papirer til notaren. Læs mere her.

Udfyld formularen herunder. Derefter kontakter vi dig dig hurtigst muligt for en uforpligtende samtale.

1Beskriv din sag
2Dine oplysninger
 • Du behøver ikke bruge lang tid på at beskrive sagen. Du vil blive kontaktet af os, hvor du kan uddybe dine behov.