Smide lejer ud manglende betaling

Smide lejer ud manglende betaling – SÅDAN gør du

Smide lejer ud manglende betaling. Hvis lejer ikke betaler husleje som aftalt, kan udlejer smide lejeren ud. Det er dog vigtigt, at udlejeren overholder reglerne i bl.a. lejeloven.

Der er bl.a. regler for rykkerbrevet, ophævelsesmeddelelsen osv. ved udsmidning af lejer. 

I denne artikel kan du læse om reglerne og juraen. Hvis du har brug for skabeloner til brug, hvis du vil smide en lejer ud, fordi lejeren ikke har betalt huslejen, kan du købe vores “Udsættelse af lejer“-pakke. Pakken indeholder skabelon til rykkerbrev, ophævelsesmeddelelse og udsættelsesbegæring.

Læs mere om reglerne herunder.

 

KØB “UDSÆTTELSE AF LEJER”-PAKKE HER

 

Smide lejer ud manglende betaling – hvordan gør man?

Har lejer ikke betalt husleje til tiden? Og vil du smide lejer ud på grund af den manglende betaling?

Så skal du være opmærksom på de lidt komplekse regler.

Du kan se vores video, som giver et indblik i, hvilke skrivelser der skal sendes til lejer her (den varer 1:50):

(Artiklen fortsætter under videoen…)


Læs mere herunder.

At smide lejeren ud kaldes også juridisk for “udsættelse af lejer“. Hvis du ikke overholder reglerne, som du skal overholde, hvis du smider lejeren ud, kan du risikere, at du ikke kan smide lejeren ud. Du kan heller ikke få hjælp fra fogedretten til at smide lejeren ud, hvis du ikke opfylder reglerne for udsættelse af lejer. I værste fald kan det også medføre i sager ved boligretten.

Derfor er det vigtigt, at du følger reglerne i bl.a. lejeloven for udsættelse lejer, hvis du vil smide lejeren ud af lejeboligen!

Reglerne til de forskellige skrivelser, som skal sendes til lejeren er mange og komplicerede. Som udlejer skal du bl.a.:

 1. Vente mindst 3 hverdage efter forfald med at gøre noget
 2. Sende juridisk gyldigt og korrekt udformet rykkerbrev ved manglende husleje, når der er gået min. 3 hverdage
 3. Vente min. 14 kalenderdage efter afsendelse af rykkerbrevet
 4. Sende juridisk korrekt udformet ophævelsesmeddelelse, hvis lejeren fortsat ikke har betalt lejen
 5. Sende udsættelsesbegæring til fogedretten, hvis lejeren ikke fraflytter lejemålet efter ophævelse

Lad os se lidt nærmere på selve rykkerbrevet.

Udlejer skal sende rykkerbrev ved manglende husleje

Første skridt ved manglende betaling af husleje er at sende et rykkerbrev.

Rykkerbrevet kaldes også for en ‘påkravsskrivelse’. Det er en slags ‘påmindelse’ til lejer om, at du som udlejer ikke har modtaget pengene, og hvis lejeren ikke betaler, kan lejeren blive smidt ud. Altså – en helt ‘klassisk’ rykker til lejeren.

Se vores video herunder, hvor du får forklaret lidt om rykkerbrevet til lejeren – den varer kun 2:25:

(Artiklen fortsætter efter videoen…)

 

Læs mere herunder.

Påkravsskrivelsen er et krav efter lejeloven. Der står bl.a. i lejelovens § 93, stk. 2:

“Stk. 2. Udlejeren kan kun hæve lejeaftalen som følge af for sen betaling, hvis lejeren ikke har berigtiget restancen senest 14 dage efter, at skriftligt påkrav herom er kommet frem til lejeren. (…)”

Der er adskillige krav til rykkerskrivelsen. Både i forhold til hvornår det må sendes til lejeren, og hvad det skal indeholde. 

Der står videre i lejelovens § 93, stk. 2:

“(…) Udlejerens påkrav kan tidligst afgives efter 3. hverdag efter sidste rettidige betalingsdag og skal udtrykkeligt angive, at lejeforholdet kan ophæves, hvis lejerestancen ikke betales inden fristens udløb. Er den i 2. pkt. nævnte hverdag en lørdag eller grundlovsdag, kan påkrav tidligst afgives den følgende hverdag. Udløber den i 2. pkt. nævnte frist på en helligdag, en lørdag eller grundlovsdag, udskydes udløbet af fristen til den efterfølgende hverdag.”

Udlejer skal derfor huske, at påkravet først må sendes til lejeren efter 3. hverdag fra sidste rettidige betalingsdag. 

Det betyder helt konkret, at dagen efter betalingsdagen, skal du vente 3 hverdage, før du må sende en rykker. 

Eksempel: Er betalingsdagen d. 1. i måneden, som er en mandag, må du først sende rykkerbrev d. 5. i måneden – altså om fredagen.

Hvis du som udlejer ikke overholder reglerne for, hvornår du må sende påkravsskrivelsen, vil denne være ugyldig.

Det kan som nævnt medføre, at du som udlejer ikke kan smide lejeren ud og heller ikke kan få hjælp fra fogedretten – og i værste fald kan lejeren i visse tilfælde anlægge sag ved boligretten imod dig.

Læs mere om kravene til selve rykkerbrevet herunder.

 

KØB “UDSÆTTELSE AF LEJER”-PAKKE HER

 

Krav til rykkerbrevet, hvis du ønsker smide lejer ud ved manglende betaling

Udover at det er meget vigtigt at være opmærksom datoerne for fremsendelse af rykkerskrivelsen, skal du også være opmærksom på indholdet af skrivelsen.

Lejeloven stiller nogle krav til rykkeren. Den skal bl.a. indeholde følgende:

 • Påkravet udtrykkeligt skal angive, at lejemålet kan ophæves, hvis der ikke betales
 • Det skyldige beløb skal være specificeret i påkravet
 • Påkravet skal indeholde en frist på min. 14 dage til betaling

Vær opmærksom på, at de 14 dages frist i påkravsskrivelsen er kalenderdage og ikke hverdage (i modsætning til fristen for afsendelse af påkravsskrivelse), bortset fra hvis den sidste dag (14. dagen) er en helligdag. Hvis 14. dagen er en helligdag, er det nærmeste hverdag, der er gældende.

Derudover skal du huske, at fristen tæller fra modtagelse af påkravsskrivelsen. Hvis lejeren først modtager skrivelsen 10 dage efter afsendelse, har lejeren 14 dage fra denne dato (og ikke fra afsendelsesdatoen).

Ved køb af vores “Udsættelse af lejer“-pakke får du en juridisk korrekt påkravsskrivelse, som overholder de juridiske krav.

Der er en række juridiske krav, som du skal overholde, hvis du som udlejer vil smide lejer ud. For eksempel skal du sende en påkravsskrivelse, som er juridisk korrekt udformet.

Udsmidning af lejer – send ophævelsesmeddelelse

Hvis betaling ikke er sket inden for de 14 dage, har du ret til at sende en meddelelse om ophævelse af lejekontrakten.

Dette skal ske via en skriftlig ophævelsesmeddelelse til lejer.

Se vores video herunder om reglerne for ophævelsesmeddelelsen – den varer kun 1:19:

(Artiklen fortsætter efter videoen…)


Læs mere herunder.

Hvis lejer betaler i mellemtiden fra udlejer har sendt ophævelsesmeddelelsen til, at lejeren modtager meddelelsen om ophævelse, vil du som udlejer ikke kunne ophæve lejeaftalen. Det afgørende er derfor, hvornår lejeren modtager ophævelsesskrivelsen.

Ligesom ved påkravsskrivelsen er der igen en række krav til indholdet af skrivelsen. Ophævelsesmeddelelsen skal være udformet korrekt, da den ellers ikke vil blive godkendt af fogedretten, og du risikerer ikke at kunne smide lejeren ud.

Du kan købe en juridisk gyldig ophævelsesmeddelelse i vores ”Udsættelse af lejer”-pakke. Med denne pakke får du en ophævelsesmeddelelse, som du er sikker på er juridisk gyldig. Udover ophævelsesmeddelelsen får du også skabelon til rykkerskrivelse og udsættelsesbegæring (til fogedretten).

Læs mere om vores ”Udsættelse af lejer”-pakke her.

Udsættelsesbegæring – hvis lejeren ikke flytter fra lejeboligen

Hvad gør man så, hvis lejer ikke fraflytter – selv efter fremsendelse af ophævelsesmeddelelsen?

Da skal du have fogedrettens hjælp til at smide lejeren ud.

Du skal derfor sørge for følgende:

Du skal som udlejer normalt:

 1. Overholde ovenstående regler om påkravsskrivelse og ophævelsesmeddelelse til punkt og prikke, da sagen ellers vil blive afvist i fogedretten – særligt sende de korrekte skrivelser
 2. Finde ud af, hvilken retskreds lejer bor i
 3. Anmode om fogedretsmøde og herefter udkørende fogedretsmøde via udsættelsesbegæring

I vores “Udsættelse af lejer“-pakke får du et eksempel på en udsættelsesbegæring til fogedretten, som du kan anvende. Du kan købe vores “Udsættelse af lejer”-pakke her.

Udlejer skal starte sagen i den retskreds, hvor lejeren bor. Du kan finde de forskellige retskredse ved at skrive adressen ind på Domstolenes hjemmeside.

Det koster i alt 700 kr. for udsættelse med udkørende fogedforretning, hvor lejeren kan blive udsat. På den udkørende fogedforretning vil der skulle være en låsesmed, som skal udskifte låsen. Det er udlejeren, der i første omgang skal lægge ud for betalingen til låsesmed.

Hvis sagen kommer dertil, hvor det er nødvendigt med fogedrettens hjælp til at smide lejeren ud, anbefaler vi, at du undervejs i forløbet får juridisk rådgivning for at sørge for, at det hele går til, som det skal. Som nævnt kan det ellers kan den konsekvens, at fogedretten afviser din sag.

Du kan læse mere om vores juridiske rådgivning her.

Få hjælp til at smide lejer ud ved manglende betaling

Har du brug for hjælp til at smide lejer ud manglende betaling?

Hvis du vil kunne smide lejer ud for eksempel på grund af manglende betaling af leje, er der mange regler, der skal overholdes. Der er strenge regler for bl.a. påkravsskrivelsen og ophævelsesmeddelelsen.

Hvis skrivelserne til lejeren ikke udformes korrekt, kan du som udlejer risikere, at de ikke er juridisk gyldige. Det kan betyde, at du ikke må smide lejer ud, og fogedretten vil afvise din sag.

Hvis du vil være helt sikker på, at du kan smide lejeren ud, kan du købe vores ”Udsættelse af lejer”-pakke. Denne indeholder de juridisk korrekte skrivelser, som du skal bruge, hvis du vil smide lejeren ud.

Læs mere om vores ”Udsættelse af lejer”-pakke her.

 

KØB “UDSÆTTELSE AF LEJER”-PAKKE HER